Työikäiset

Työelämässä on tarvetta vahvistaa mielenterveystietoja ja -taitoja, joita rakennetaan paitsi työpaikalla, myös jokaisen arjessa työn ulkopuolella. MIELI ry järjestää koulutuksia mielenterveysosaamisen vahvistamiseksi työpaikoilla ja kehittää uutta koulutusta.

Työelämässä tarvitaan mielenterveystaitoja

Mielenterveystaidot tukevat niin työntekijöiden kuin johdon toimintakykyä ja työhyvinvointia sekä kokemusta oman työnteon merkityksellisyydestä. Työyhteisön toimiva vuorovaikutus kuuluu osaksi mielenterveystaitoja. Niihin kuuluu myös tietämys yleisimmistä mielenterveyden ongelmista, sekä puheeksi ottamisen ja puuttumisen kyky ja välineet.

Yrittäjien hyvinvointikilta

MIELI ry tukee yrittäjien jaksamista ja hyvinvointia koordinoimalla Yrittäjien hyvinvointikilta -toimintaa. Kilta järjestää valtakunnallisesti hyvinvointikoulutuksia ja vertaisryhmätoimintaa yrittäjille. Kilta  auttaa yrittäjiä verkostoitumaan ja jakamaan arjen haasteita muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Yrittäjien hyvinvointikilta

Lisätietoa: Tiina Lumijärvi

Nuori Mieli Työssä

Työeläkeyhtiö ELO:n ja SOK:n kanssa on kehitetty koulutus johdolle ja henkilöstöhallinnolle nuoren kohtaamiseksi ja mielenterveyden tukemiseksi työelämässä. Hankeyhteistyönä kehitetyt koulutukset käynnistyivät 2018 ja jatkuvat vuonna 2019.

Lisätietoja: Niina Mustonen

Valmisteilla työelämän mielenterveystaitojen koulutus

MIELI ry  valmistelee tilattavaa koulutusta työelämän mielenterveystaidoista. Se tarjoaa tietoa, taitoja ja konkreettisia työkaluja työntekijälle ja koko työyhteisölle siitä, kuinka vahvistaa työntekijöiden mielen suoja- ja voimavaratekijöitä ja vähentää riskitekijöitä. Tavoitteena on edistää työyhteisöjen käytäntöjä niin, että mielenterveysosaamisesta tulee luonteva osa työyhteisön arkea ja ihmisten välistä toimintaa ja vuorovaikutusta. Samalla kun mielenterveyttä tukevat rakenteet työympäristössä vahvistuvat, vähennetään mielenterveysongelmiin liittyviä ennakkoluuloja.
Koulutusta kehitetään 2019 aikana, ja se on tilattavissa työyhteisöihin 2020.

Lisätietoja: Niina Mustonen

Hyvän mielen työpaikka -merkki kehitteillä

MIELI ry kehittää 2019–20 sosiaali- ja terveysministeriön sekä Työterveyslaitoksen kanssa yhteishankkeessa Hyvän mielen työpaikka -merkkiä kriteeristöineen sekä merkin haku- ja myöntämisprosesseineen.

Merkki kertoo eettisestä ja vastuullisesta työnantajasta, joka toiminnassaan ja organisaatiokulttuurissa edistää työntekijöiden mielenterveyttä ja työhyvinvointia. Merkkiä voi hakea vuoden 2020 lopussa.

Lisätietoja: Sirpa Väänänen, Tiina Lumijärvi

Mielenterveysongelmia työpaikalla voidaan ehkäistä

Edistävä mielenterveystyö työpaikoilla on eettisesti ja taloudellisesti kestävää. Tuoreet tutkimukset osoittavat, että monia sairauksia voidaan ehkäistä työn psykososiaalista eli työn henkistä ja sosiaalista kuormitusta vähentämällä.

Työkyvyttömyyseläkkeiden yleisimpiä syitä ovat mielenterveyden häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Tällä hetkellä mielenterveyden häiriöt ovat nuoremmissa ikäluokissa yleisin työkyvyttömyyseläkkeiden syy.

Mielenterveysongelmista johtuvat menetykset aiheuttavat työnantajille korkeampia kustannuksia kuin useimmat muut terveysongelmat. Työn vaatimukset ja kova työtahti lisäävät eniten riskiä menettää työkyky. 

Yhteiskunnallisesti kestävillä päätöksillä voidaan tukea myös työelämän ulkopuolella olevia ryhmiä, kuten pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömyyteen liittyy tutkimusten mukaan kohonnut riski syrjäytyä ja sairastua

Lisää mieltä töihin!
Työhyvinvointi – miten voit edistää omaa hyvinvointiasi?
Hyvä työilmapiiri vahvistaa hyvinvointia
Työelämän ongelmat näkyvät kriisikeskuksissa

Yhteystiedot

Paula Noresvuo
Projektisuunnittelija
Liikkuva mieli ikääntyessä -hanke

+358 40 661 3511Maistraatinporti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Tiina Lumijärvi
Päällikkö, Aikuistyön yksikkö
Asiantuntija, Työelämä ja Mielenterveyden ensiapukokonaisuus

+358 40 652 7880Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki