Keski-Suomessa Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia pyöritetään hyvällä fiilingillä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä Mielenterveyden ensiapu -koulutukset on alusta saakka hoidettu yhtenä koulutuksena muun täydennyskoulutuksen kanssa. Näin koulutuksiin liittyvät rutiinit, kuten hakijoiden valinta, koulutusjärjestelyt ja palautteet ovat hoituneet ammattimaisen tasalaatuisesti.

Jo 2010-luvun alkupuoliskolla Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin oli kantautunut viesti mielenterveystaitojen taitojen kehittämistarpeesta.

”Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2 -koulutukset käynnistyivät vuosina 2014–2015. Siitä asti koulutuksiin osallistujilta on edellytetty sitoutumista myös jatkamista ohjaajakoulutuksiin asti”, kertoo koulutussuunnittelija Helena Hakulinen-Enroos Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koulutuspalveluista.

Koulutuspalvelut järjestävät Keski-Suomen alueella vuosittain 300–350 erilaista koulutustilaisuutta, joihin osallistuu noin 10 000–12 000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.

”Hankaluuksia on vuosien varrella aiheuttanut se, ettei Mielenterveyden ensiapu -koulutusten ohjaajiksi valmistuneilla ole kuitenkaan ollut työaikaa käytettävissä koulutusten pitämiseen. Siksi koulutusten ohjaus on jäänyt liikaa oman aktiivisuuden varaan.

"Tätä nykyä valitsemmekin hakijoita koulutuksiin muun muassa sillä perusteella, että ovatko he kiinnostuneet ohjaajakoulutuksesta ja onko heillä esimiehensä lupa pitää koulutuksia työaikana.”

Innokkaita osallistujia 

Mielenterveys kuuluu kaikille -hallituksen kärkihankkeen myötä Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia on saatu levitettyä lisää. Lisäksi koko sairaanhoitopiiri on sitoutunut eri tavalla jo valtakunnan tasolta asetettuihin tavoitteisiin. 

Keski-Suomessa koulutusten markkinointi on ollut helppoa, koska kaikkia alueen koulutuksia hallinnoidaan samasta toimistosta.

”Meidän kannaltamme Mielenterveyden ensiapu -koulutukset ovat todella helppoja järjestää. Ohjaajat, ohjelma ja materiaalit tulevat valmiina. Meillä taas on käytettävissä hyvät järjestelmät, verkostot ja tiedotuskanavat.”

”On ollut hienoa huomata myös ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakouluopettajien into osallistua. He ovat niitä avainhenkilöitä, joiden kautta taidot siirtyvät niin oppilaitosten henkilökunnalle kuin opiskelijoille. 

Hakijoita koulutuksiin on ollut runsaasti ja olemme valinneet heistä ryhmiä, joissa on ollut osallistujia mahdollisimman paljon eri paikkakunnilta. Jos taas samalta paikkakunnalta on ollut vaikkapa kaksi hakijaa, niin olemme tarkoituksellisesti valinneet heidät molemmat, jotta heillä olisi tukea toisistaan sitten, kun he itse ovat valmiita pitämään koulutuksia omalla paikkakunnallaan.

Uusia oivalluksia ja aina tarpeeseen

Koulutuksen käyneiden palaute on ollut todella myönteistä ja ohjaajien työ on saanut kiitosta.

Keskusteleva koulutusmuoto on koettu innostavaksi ja osallistujat ovat koulutuksista lähtiessään kuin uudelleen syntyneitä.  He kertovat silmät loistaen, kuinka he ovat saaneet uusia oivalluksia.

"Näen myös tärkeäksi, että koulutetuilla opettajilla on taitoa ja kykyä huomata riittävän ajoissa ja ottaa puheeksi, jos opiskelijalla ei olekaan kaikki hyvin.”

”Tällä hetkellä Jyväskylän alueella on menossa mullistuksia, jotka aiheuttavat monille kuormitusta. SOTE-uudistus ja uuden sairaala Novan käyttöönotto ja siihen liittyvien uusien toimintaprosessin kehittäminen askarruttavat monia. Mielenterveystaitoja tarvitaan.”

TEKSTI: JUTTA KAJANDER
KUVA: JOONA KOTILAINEN

Mielenterveyden ensiapu -koulutukset juurtuvat maakuntiin, kuntiin ja organisaatioihin parhaiten, kun:

  • johtotaso ymmärtää mielenterveyden edistämistyön hyödyt ja vaikutukset
  • organisaatioihin on koulutettu omia ohjaajia
  • työtekijöillä on lupa kouluttaa ja osallistua koulutuksiin työajalla
  • luodaan alueellisia ohjaajaverkostoja
  • integroidaan alueelliset ohjaajaverkostot uusiin maakunnallisiin rakenteisiin
  • kirjataan mielenterveysosaaminen maakuntastrategioihin ja alueellisiin hyvinvointikertomuksiin

Lähde: Mielenterveys kuuluu kaikille -kärkihankkeen keräämät palautteet eri puolilta Suomea

 

Yhteystiedot

Tiina Lumijärvi
Päällikkö, Aikuistyön yksikkö
Asiantuntija, Työelämä ja Mielenterveyden ensiapukokonaisuus

+358 40 652 7880Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki