Hyvän mielen materiaalit nuorisotyöhön

Hyvän mielen treenivihko

Hyvän mielenterveyden ylläpitämiseen tarvitaan taitoja, joita kutsutaan mielenterveystaidoiksi. Nuoren mielenterveystaitojen vahvistaminen ja mielenterveyden edistäminen ovat jokaisen nuoren parissa toimivan aikuisen vastuulla, sillä taidot kehittyvät kohtaamisissa ja vuorovaikutuksessa sekä aikuisten, että muiden nuorten kanssa. Hyvinvoiva mieli on vakaa pohja, jolle voidaan yhdessä nuoren kanssa rakentaa tulevaisuutta. Kun nuori tunnistaa omat vahvuutensa ja voimavaransa, vahvistaa se hänen opiskelu- ja työelämätaitojaan. Myös tavoitteiden asettaminen, unelmointi ja sosiaalisista suhteista kiinni pitäminen on tällöin helpompaa.

Hyvän mielen materiaalit koostuvat kolmesta, toisiaan tukevasta, mutta myös itsenäisestä osasta; Hyvän mielen treenivihko, ohjaajan opas ja vuosikello. Hyvän mielen materiaalit on jaettu yhdeksän mielenterveystaidon ympärille:

  1. Arjen valinnat ja voimavarat
  2. Itsetuntemus ja vahvuudet
  3. Tunnetaidot
  4. Ihmissuhteet ja kaveritaidot
  5. Turvaverkko
  6. Selviytymiskeinot
  7. Tietoisuustaidot
  8. Arvot ja asenteet
  9. Unelmat ja luottamus elämään

Hyvän mielen treenivihko

Hyvän mielen treenivihko on tarkoitettu suoraan nuorille. Nuori voi täyttää vihkoa itsenäisesti, tai sitä voidaan käyttää säännöllisten yksilötapaamisten tukena. Tällöin nuori tekee ohjaajan kanssa sovitut tehtävät yksilötapaamisten välillä, ja ne puretaan ohjaajan kanssa seuraavalla tapaamisella. Tehtävistä voi ottaa myös kopioita ja jättää niitä nuorten saataville esimerkiksi odotustiloihin tai nuorisotaloille.

Hyvän mielen treenivihko – ohjaajan opas

Tähän oppaaseen on koottu helposti käyttöön otettavia, nuoren mielenterveystaitoja vahvistavia tehtäviä. Tehtävien kestot vaihtelevat 15–30 minuuttiin. Oppaasta löydät myös lyhyesti tietoa mielenterveyden edistämisen eri osa-alueista, sekä purkukysymyksiä nuoren treenivihon tehtäviin. Voit käyttää niitä tukenasi, kun käyt harjoitteita nuoren kanssa läpi.

Hyvän mielen vuosikello

Hyvän mielen vuosikello ohjaa pohtimaan keinoja, joiden kautta työyhteisön jäsenet voivat edistää nuorten mielenterveyttä päivittäisessä työssään. Tarkoitus on tarkastella arjen toimintoja ”mielenterveyden edistämisen silmälasien” läpi. Vuosikello on jaettu kalenterivuoden mukaan, ja siinä käsitellään samoja teemoja kuin muissa hyvän mielen materiaaleissa. Vuosikello kehittää työyhteisön toimintaa.

 

Lataa

Yhteystiedot

Katri Peräaho
Asiantuntijakoordinaattori, Nuorisoalan Osaamiskeskus Vahvistamo, vahvistamo.fi

+358 40 480 1432Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki