Tilattavat koulutukset

Tilattavat koulutukset

14/06/2019 - 01/08/2022

Lapsen mieli -koulutus varhaiskasvatukseen

Tarjoamme varhaiskasvattajille maksullisia koulutuksia lapsen mielenterveyden edistämiseen.

Lue lisää

Hyvää mieltä yhdessä alakoulujen henkilöstölle

Hyvää mieltä yhdessä -koulutus alakoululaisen mielenterveyden edistämiseen on alakoulujen opettajille ja oppilashuollon ammattilaisille tarkoitettu koulutus, jossa selviää, miten lasten mielenterveyttä tuetaan koulussa, mitä mielenterveystaidot ovat ja miten niitä opetetaan.

Lue lisää

Mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa ja neuvolassa


Lapsen mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa ja neuvolassa-koulutus

3 h koulutus 30 henkilölle aamu-, iltapäivä- tai iltakoulutuksena. Sisältää luennon mielenterveyden edistämisestä sekä 3 työpajaa á 30 minuuttia. Hinta 535 € + materiaalin postittamiskulut ja kouluttajan matkakulut + matka-aikakorvaus 90 minuuttia ylittävältä matka-ajalta.

Työpajat:


suomi


Vanhempainillat alakouluihin ja varhaiskasvatukseen


Suomen Mielenterveysseuralta voi tilata asiantuntijan vetämään vanhempainillan päivähoitoon tai alakouluille hintaan 250 e (sis. ALV).

Ala­kou­lu­jen van­hem­pai­nil­lat

Per­he tun­tei­den maa­il­man­pyö­räs­sä

”Kasvatuksen mahdollisesti tärkein tehtävä on auttaa lasta tunnistamaan ja hallitsemaan omia tunteitaan.” Jari Sinkkonen 2013

Miten sietää lapsen voimakkaita tunteita? Entäpä omia? Vanhempainillassa pohditaan, mikä merkitys tunteilla ja niiden ilmaisulla on mielen hyvinvoinnille.


suomi


Vanhempainillat


Tilattavat vanhempainillat

Suomen Mielenterveysseuralta voi tilata asiantuntijan vetämään vanhempainillan päivähoitoon tai alakouluille hintaan 250 e (sis. ALV). Vanhempainiltoja toteutetaan vuoden 2016 alusta alkaen.

Alakoulujen vanhempainillat

Perhe tunteiden maailmanpyörässä

”Kasvatuksen mahdollisesti tärkein tehtävä on auttaa lasta tunnistamaan ja hallitsemaan omia tunteitaan.” Jari Sinkkonen 2013


suomi


Hyvää mieltä yhdessä alakoulujen henkilöstölle


Hyvää mieltä yhdessä -koulutus alakoululaisen mielenterveyden edistämiseen on alakoulujen opettajille ja oppilashuollon ammattilaisille tarkoitettu koulutus, jossa selviää, miten lasten mielenterveyttä tuetaan koulussa, mitä mielenterveystaidot ovat ja miten niitä opetetaan.


suomi


Mielenterveystyön miniseminaarit


Suomen Mielenterveysseura järjestää neljä miniseminaaria teemasta mielenterveystyön vaikuttavuuden arviointi. Seuraava seminaarit pidetään to 19.3. klo 14.30 - 16.00. Maksuttomat miniseminaarit on suunnattu mielenterveystyötä järjestöissä tekeville ammattilaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille järjestötyöntekijöille ja vapaaehtoisille.


suomi


Mind-Body Bridging -seminaari


14.4. - 15.4.2015 Mind-Body Bridging -seminaari esittelee mieli-keho -yhteyttä vahvistavan menetelmän, jonka avulla voi selättää stressin ja palauttaa yhteyden omiin voimavaroihin. Näyttöön perustuvasta menetelmästä luennoi MBB:n
kehittäjä, Utahin yliopiston psykiatrian professori Stanley H. Block.


suomi