Hyvän mielen kunta -tarkistuslista auttaa kuntia vahvistamaan kuntalaisten mielenterveyttä

Hyvan mielen kunta tarkistuslista vahvistaa kuntalaisten mielenterveyttä
 

Hyvän mielen kunta -tarkistuslista on uusi työväline kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ammattilaisille ja vastuuhenkilöille. Se tukee kuntia arvioimaan mielenterveyttä edistävää työtään sekä tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Hyvän mielen kunta -tarkistuslista (pdf)
 
Hyvän mielen kunta -esittelydiat (ppt)

Hyvän mielen kunta: taustatietoa (ppt)

Kumppanuustarjous kunnille.pdf

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien tehtävä nyt ja tulevaisuudessa. Hyvä mielenterveys kuuluu osaksi kestävää kuntien sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Tarkistuslista lisää tietoisuutta kuntalaisten mielen hyvinvoinnin merkityksestä sekä helpottaa strategisten linjausten tekemistä ja työskentelyn painopisteiden valintaa.

Uusi työväline auttaa vahvistamaan kuntalaisten mielenterveyttä osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Se siirtää painopistettä korjaavista palveluista mielenterveyden vahvistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen.

Mielenterveyden häiriöiden vuosikustannukset yksitoista miljardia

Kuntien työn suuntaamiseen edistävän mielenterveystyön puolelle on suuri tarve. Suomalaisten mielenterveydessä ei ole tapahtunut vastaavaa myönteistä kehitystä kuin fyysisessä terveydessä. Nykyään heikentyneen mielenterveyden kustannukset Suomessa ovat noin 11 miljardia euroa vuodessa.

Kustannuksista ja suunnasta huolimatta mielenterveyttä vahvistavat terveyspoliittiset toimenpiteet ovat jääneet vaatimattomiksi suhteessa mielenterveyden haasteisiin kansanterveydessä. Hyvän mielen kunta -tarkistuslista vastaa tähän tarpeeseen.

Mielenterveyden näkökulmaa tarvitaan kaikissa politiikoissa

Kuntien sosiaali- ja terveyssektori ei voi yksin saavuttaa vaikuttavia tuloksia mielenterveyden osalta. Kaikilla toimialoilla vaikutetaan mielenterveyteen, kuten hyvinvointiin ja terveyteen. Kuntalaisten hyvä mielenterveys edistää puolestaan kunnan muiden sektoreiden tavoitteiden saavuttamista. Tähän perustuu Mielenterveys kaikissa politiikoissa -lähestymistapa.

Yhteystiedot

Meri Larivaara
Johtaja, asiantuntijalääkäri
Aikuisten mielenterveys

+358 44 534 0152Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki