Kuunteleminen nuorten parissa

Nuorten parissa toimivana olet päivittäin tilanteessa, jossa voit edesauttaa nuoren kuulluksi tulemisen tunnetta. Alla olevista sisällöistä ja materiaaleistä löydät tukea työhösi.

Nuoruus on kasvun, mahdollisuuksien ja uuden oppimisen aikaa. Silloin tutustutaan sekä itseen, että muihin ja haetaan omaa paikkaa maailmassa. Koska tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat vielä kehittymässä, on aikuisen mallilla ja tavalla kohdata suuri merkitys nuoren hyvinvoinnille ja nuoren taitojen kehittymiselle. 

Onnistuneet vuorovaikutustilanteet tukevat myös yksinäisyyttä tuntevia nuoria. Jo yksi aidosti kohtaava ja kuunteleva aikuinen voi ehkäistä yksinäisyyden tunnetta ja olla merkityksellinen ja tärkeä tuki. Aikuinen voi myös rohkaista nuorta niin, että kaverisuhteidenkin muodostaminen helpottuu.

Lue nuoren kohtaamisesta ja ota käyttöön tehtävät:

Tehtäviä nuorten parissa toimivan aikuisen omien kuuntelutaitojen harjoitteluun:

Ohjeistukset kaikkiin tehtäviin

”Kanssani voit jutella” –rintamerkki
Keskustelun aloittaminen ei ole aina helppoa ja välillä on hyvä pohtia voisiko aloittamisesta tehdä nuorelle helpompaa. Rintamerkki on tällainen kannustus ja rohkaisu nuorelle keskustelun aloittamiseen. Tehtävän voi tehdä yksin tai työyhteisön kanssa. 

Jäävuoren huippu
Nuoret eivät ole aina helppoja, eikä heidän kuulukaan olla. Haastavan nuoren kohtaamista kuitenkin helpottaa, kun pysähtyy tarkastelemaan käytöksen taustalla mahdollisesti piileviä asioita, kuten tunteita tai aiempia kokemuksia. Se mikä näkyy ulos, on vain jäävuoren huippu, mutta pinnan alta löytyvät todelliset syyt käytökselle. Tehtävän voi tehdä yksin tai työyhteisön kanssa. 

Millainen kuuntelija olen?
Kuuntelemisen taito ei ole automaattinen ja jokaisella on elinikäinen mahdollisuus kehittyä paremmaksi kuuntelijaksi. Tehtävän kautta voit pohtia omia taitojasi. Tehtävän voi tehdä yksin tai työyhteisön kanssa.

Lue myös: Näin opit paremmaksi kuuntelijaksi

Sisällöt ovat osa Vihreää valoa kuuntelemiselle -kampanjaa Maailman mielenterveyspäivän 10.10.2020 yhteydessä.

Lue lisää:

Muualla verkossa:

Magis-pelin avulla alakoululaiset voivat harjoitella vuorovaikutuksen taitoa. Hyvä olla koulussa-hanke