Lahjoittajarekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laadittu: 10.11.2017
 

1. Rekisterinpitäjä

 

MIELI Suomen Mielenterveys ry (Y-tunnus: 0202225-4)

Maistraatinportti 4 A

00240 Helsinki

puh: (09) 615 516 (arkisin klo 9-15)

2. Rekisteristä vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Varainhankintapäällikkö Sanna Karvonen

puh: 040 184 5412

sanna.karvonen@mieli.fi

 

Rekisteriasiat

Lahjoittajapalvelustamme lahjoitukset@mieli.fi
vastataan asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja koskeviin kysymyksiin, pyyntöihin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n lahjoittajarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Lahjoittajarekisteriä käytetään MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle tehtyjen lahjoitusten hallinnoimiseksi sekä asiakassuhteen hoitamisen, asiakasviestinnän ja asiakassuhteeseen liittyvän markkinoinnin toteuttamiseksi sekä palveluiden kehittämiseksi. MIELI Suomen Mielenterveys ry voi käyttää henkilötietojen käsittelyyn ulkopuolisia palveluntarjoajia.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakassuhteen hallinnoinnin, viestinnän ja mahdollisen suoramarkkinoinnin kannalta tarpeelliset tiedot, kuten

  • yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti yhteydenottoa varten)
  • syntymäaika
  • tunnistustiedot (asiakasnumero)
  • lahjoittamista koskevat tiedot (ml. tehdyt lahjoitukset ja kohteet)
  • pankkiyhteys (kuukausilahjoitukset)
  • mahdollinen suostumus tai kielto sähköiseen suoramarkkinointiin
  • asiakassuhdetiedot
  • asiakassuhteen päättämistiedot
  • markkinointiin ja viestintään liittyviä tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiassa henkilö itse ja lahjoitustiedon välittävä pankki (lahjoitussumma). 

 

Henkilötietojen keräämiseen ja päivitykseen saatetaan käyttää väestörekisteriä tai muita osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavia yrityksiä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Fyysinen turvallisuus

Henkilötietoja käsitellään muussa kuin sähköisessä muodossa vain rajoitetusti, ja pääsyä henkilötietoja sisältäviin asiakirjoihin on rajoitettu vain niihin henkilöihin, joilla tulee tehtäviensä täyttämiseksi olla pääsy henkilötietoihin.

 

B. IT-turvallisuus

Kaikki muutokset pystytään jäljittämään ja sensitiivinen tieto pystytään salaamaan. Turvatoimenpiteet suojaavat viruksia, ohjelmointivirheitä yms. vastaan ja ne päivitetään säännöllisesti. Myös palomuuri on käytössä. Tiedon ottaminen ulos IT-järjestelmästä pystytään jäljittämään. Pääsy IT-järjestelmiin todennetaan esimerkiksi käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Lisäksi pääsy vaatii kaksivaiheisen kirjautumisen. Tiedot pysyvät EU:n sisäpuolella olevalla palvelimella.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti postiosoitteeseen:

MIELI Suomen Mielenterveys ry

Lahjoittajapalvelu

Maistraatinportti 4 A

00240 Helsinki

 

tai sähköpostitse osoitteeseen:

lahjoitukset@mieli.fi.

 

Tietojen korjaaminen ja poistaminen

MIELI Suomen Mielenterveys ry oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.

 

Kielto-oikeus

Rekisteröidyillä on milloin vain oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä Lahjoittajapalveluun 09 615 516 (arkisin klo 9-15) tai lahjoitukset@mieli.fi.