Mielenterveyttä voi vahvistaa – tutustu auttamistyöhömme

Suomen Mielenterveysseuran tehtävänä on edistää mielenterveyttä ja ennaltaehkäistä ongelmia sekä tarjota kriisiapua vaikeassa elämäntilanteessa oleville. Moni lapsi, nuori, aikuinen ja vanhus tarvitsee apua mielen ongelmiin tälläkin hetkellä. Tutustu työhömme ja tue meitä lahjoituksella.

Mielenterveys kuuluu kaikille

Nainen kasvimaalla ämpärin kanssa.

Puolustamme ja edistämme jokaisen mahdollisuutta hyvään mielenterveyteen.

Edistämme kansalaisten mielenterveyttä ja mielenterveystaitoja monella areenalla ja tavalla. Koulutamme ja kehitämme, vaikutamme ja kampanjoimme. Paikallisissa seuroissa tehtävä työ ja vapaaehtoistyö ovat keskeisiä mielenterveyttä edistäviä toimintojamme. Lisäksi tarjoamme Tietoa mielenterveydestä, materiaaleja ja harjoitteita, muun muassa verkkosivuillamme niin ammattilaisille kuin tavallisille kansalaisillekin.

Suomen Mielenterveysseura on myös mukana rakentamassa mielen hyvinvoinnin keskusta vanhaan kulttuurihistorialliseen Lapinlahden sairaalaan, Helsinkiin. Lapinlahden lähde on kaikille avoin tapahtumapaikka, jonka tarjoamat tapahtumat, yhdessä tekeminen, kulttuuri ja luonto ravitsevat mielen hyvinvointia.

Apua kriisiin

Puhelimessa puhuva nainen.

Kunpa kenenkään ei tarvitsisi jäädä yksin, vaan jokainen voisi saada apua vaikeaan elämäntilanteeseensa. Haluamme, että vaikeuksista voi selvitä ja apua on saatavilla.     

Suomen Mielenterveysseura tarjoaa matalalla kynnyksellä maksutonta ja luottamuksellista kriisiapua vaikeisiin elämäntilanteisiin. Apua on saatavilla ilman lähetettä puhelimessa, kasvokkain ja verkossa.

Kriisiavun tarve vaikeissa elämäntilanteissa on valtavan suuri. Mielenterveysseuran kriisipuhelin on vastaanottanut jo miljoona puhelua ja kaikkiin soittoihin ei edes pystytä vastaamaan. Kaikille avoin maksuton kriisipuhelin helpottaa henkistä hätää puhelinkeskustelun kautta. Päivystäjä pohtii soittajan kanssa keinoja tilanteen helpottamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi. Keskustelu voi osaltaan ehkäistä muun muassa itsemurhien toteuttamista. Mielenterveysseura tarjoaa myös erityistä tukea itsemurhaa yrittäneille sekä heidän lähipiirilleen.  

Suomen Mielenterveysseura on yhtenä osapuolena mukana toteuttamassa myös Rikosuhripäivystystä, joka tukee ja neuvoo maksutta ja luottamuksellisesti rikoksen uhriksi joutunutta, hänen läheistään tai rikosasiassa todistavaa.

Lasten ja nuorten mielenterveyden vahvistaminen

Lapsia puistossa.

Vahvistamme ja tuemme lasten ja nuorten mielenterveystaitoja ja huolehdimme siitä, että he saavat helposti apua vaikeissa elämäntilanteissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Suomen Mielenterveysseura tarjoaa ja tuottaa koulutuksia, materiaaleja ja välineitä lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille päiväkodeissa, kouluissa ja sosiaali- ja terveystoimessa, jotta he osaisivat vahvistaa lapsen ja nuoren mielenterveystaitoja, tarjota lapsille ja nuorille varhaista tukea vaikeisiin tilanteisiin sekä ohjata heidät tarvittaessa saamaan apua. 

Mielenterveyden perusta rakennetaan jo lapsuudessa. Mielenterveyden vahvistaminen lapsuudesta varhaisessa vaiheessa auttaa selviytymään myöhemmissä elämän haasteissa. Monet lapset ja nuoret kokevat myös elämässään vaikeita tilanteita, joihin he tarvitsevat asiantuntevaa apua selviytyäkseen. Meidän tehtävämme on tarjota kasvattajille ja ammattilaisille osaamista ja työkaluja tähän tarpeeseen.

Hyvää mieltä ikäihmisten arkeen

Ikääntyneitä kahvilla.

Tavoitteena on, että jokainen vanhus voisi kokea elämänsä mahdollisimman mielekkääksi ja saisi tarvitessaan tukea ja apua mielenterveyden haasteisiin. 

Vaikka ikääntyvien toimintakyvystä puhutaan paljon, mielen hyvinvoinnin osuus toimintakyvystä tulisi huomioida nykyistä paremmin. Ikäihmiset itse ajattelevat mielenterveyden hyvinvointinsa perustaksi ja edellytykseksi.

Suomen Mielenterveysseura tukee ikäihmisten mielenterveyttä muun muassa toteuttamalla hyvinvointitreenejä ja kriisiauttamista sekä virkistystoimintaa ja muuta avointa kansalaistoimintaa vanhusten hyväksi. Lahjoitusvaroin voimme varmistaa avun ja tuen saatavuuden sekä riittävyyden mahdollisimman monelle ikäihmiselle eri puolilla Suomea.

Suomen Mielenterveysseuran keräyslupa: RA/2017/1140 voimassa 1.1.2018 - 31.12.2019 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Lue lisää

Yhteystiedot

Jutta Kajander
Viestinnän asiantuntija
MIELI ry:n ja palvelujen markkinointiviestintä, Mielinauha-keräys

+358 40 801 4429Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki