Varainhankinnan eettiset periaatteet

Suomen Mielenterveysseura toteuttaa varainhankintaa perustehtävänsä hyväksi omien arvojensa mukaisesti ihmislähtöisesti, luotettavasti ja yhteisöllisesti.

Vetoamme yksityisiin henkilöihin ja yrityksiin lahjoitusten saamiseksi rehellisesti, totuudenmukaisesti ja kansalaisten luottamuksen arvoisesti. Noudatamme markkinoinnin hyvää tapaa ja huolehdimme siitä, että markkinointiviestintämme ei ole painostavaa tai harhaanjohtavaa. Toteutamme varainhankintaa lahjoittajien yksityisyyttä ja valinnanvapautta kunnioittaen. Edunsaajat esitetään markkinointiviestinnässämme aina henkilöiden ihmisarvoa ja itsekunnioitusta arvostavalla tavalla.

Yritysyhteistyössä edellytämme yhteistyökumppaneiltamme yhteiskuntavastuuta ja positiivista yrityskuvaa.

Toimimme kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa tasapuolisesti ja puolueettomasti. Laadimme aina yhteistyötä koskevat kirjalliset sopimukset, joissa määritellään osapuolten vastuut, velvollisuudet ja oikeudet. Yhteistyökumppanuus ei anna yritykselle oikeutta vaikuttaa Mielenterveysseuran varojen käyttöön tai viestintään.

Raportoimme avoimesti, yksiselitteisesti ja ymmärrettävästi varainhankinnan tuotoista ja kuluista ja pyrimme pitämään kuluprosentin kohtuullisena. Kannamme vastuun lahjoitusvarojen käytöstä lahjoittajille luvattuun tarkoitukseen.

Suomen Mielenterveysseuran keräyslupa: RA/2017/1140 voimassa 1.1.2018 - 31.12.2019 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Yhteystiedot

Jutta Kajander
Viestinnän asiantuntija
MIELI ry:n ja palvelujen markkinointiviestintä, Mielinauha-keräys

+358 40 801 4429Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki