Varainhankinnan eettiset periaatteet

MIELI ry toteuttaa varainhankintaa perustehtävänsä hyväksi omien arvojensa mukaisesti ihmislähtöisesti, luotettavasti ja yhteisöllisesti.

Vetoamme yksityisiin henkilöihin ja yrityksiin lahjoitusten saamiseksi rehellisesti, totuudenmukaisesti ja kansalaisten luottamuksen arvoisesti. Noudatamme markkinoinnin hyvää tapaa ja huolehdimme siitä, että markkinointiviestintämme ei ole painostavaa tai harhaanjohtavaa. Toteutamme varainhankintaa lahjoittajien yksityisyyttä ja valinnanvapautta kunnioittaen. Edunsaajat esitetään markkinointiviestinnässämme aina henkilöiden ihmisarvoa ja itsekunnioitusta arvostavalla tavalla.

Yritysyhteistyössä edellytämme yhteistyökumppaneiltamme yhteiskuntavastuuta ja positiivista yrityskuvaa.

Toimimme kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa tasapuolisesti ja puolueettomasti. Laadimme aina yhteistyötä koskevat kirjalliset sopimukset, joissa määritellään osapuolten vastuut, velvollisuudet ja oikeudet. Yhteistyökumppanuus ei anna yritykselle oikeutta vaikuttaa MIELI ry:n varojen käyttöön tai viestintään.

Raportoimme avoimesti, yksiselitteisesti ja ymmärrettävästi varainhankinnan tuotoista ja kuluista ja pyrimme pitämään kuluprosentin kohtuullisena. Kannamme vastuun lahjoitusvarojen käytöstä lahjoittajille luvattuun tarkoitukseen.

Yhteystiedot

Jutta Kajander
Viestinnän asiantuntija
MIELI ry:n ja palvelujen markkinointiviestintä, Mielinauha-keräys

+358 40 801 4429Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Sanna Karvonen
Varainhankinnan päällikkö

+358 40 184 5412Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki