Lapset puheeksi -keskustelut tukemaan lapsia, perheitä ja opettajia

Uutiset

Valmistelut koulujen avaamiseksi uudestaan ovat käynnistyneet. On tärkeää, että opettajilla on mahdollisuus kartoittaa kaikkien oppilaiden tilannetta ja arkea, pitkän etäopetusjakson jälkeen. Poikkeusoloilla on vaikutuksia kaikkien lasten ja nuorten elämään.

MIELI ry tarjoaa Lapset puheeksi -menetelmän koulujen käyttöön oppilaiden ja perheiden tukemiseksi. Lapset puheeksi -keskustelujen tavoitteena on tukea lapsen hyvinvointia, oppimista ja suotuisaa kehitystä sekä ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Keskustelut vahvistavat kodin ja koulun yhteistyötä, sillä niihin osallistuvat opettajan lisäksi vanhemmat ja lapsi.

Lapset puheeksi -keskustelut voidaan toteuttaa myös etäkeskusteluna. Noin 40 minuuttia kestävässä keskustelussa kartoitetaan lapsen arki ja poikkeustilan vaikutukset siihen, tunnistetaan lapsen tilanteen vahvuudet ja haavoittuvuudet sekä sovitaan keinot tukea lapsen oppimista ja kehitystä. Keskustelu vahvistaa kodin ja koulun yhteistä ymmärrystä oppilaasta ja tarvittavista toimista oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi. Lapset puheeksi -keskustelut soveltuvat myös varhaiskasvatukseen. 

Suomessa on yli 200 Lapset puheeksi -menetelmäkouluttajaa ja tuhansia menetelmäosaajia. Osassa kouluista menetelmä on jo käytössä. Monista kunnista löytyy menetelmäosaajia myös sote-alalta, ja heidät voidaan valjastaa talkoisiin käymään keskusteluja opettajan kanssa, jos opettajalta puuttuu menetelmäkoulutus. MIELI ry tukee menetelmän käyttöön ottoa osana lasten hyvinvoinnin turvaamista koronaepidemian aikana ja sen jälkeen.

 

Takaisin

Yhteystiedot

Bitta Söderblom
Kehittämiskoordinaattori, Toimiva lapsi ja perhe (TLP) -työ

+358 40 621 2474Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki