Lapsuuden rakentajat -oppimisympäristössä kehitetään jo olemassa olevia lasten ja nuorten palveluja

Uutiset

Mikä tukee lapsen pärjäävyyttä elämässä?  "Ei niinkään sisäsyntyiset ominaisuudet, vaan ennemminkin vuorovaikutus ympäristön kanssa. Se, miten lapsen elämään vaikuttavat ihmiset ja organisaatiot pystyvät toiminnallaan suojaamaan ja kannattelemaan lapsen arkea." - Ungar, 2012 -

Ungarin ajatuksen hengessä Itla, Oulun yliopisto ja MIELI ry rakentavat yhdessä Lapsuuden rakentajat -alueellista oppimisverkostoa.

”Emme rakenna uutta, vaan vahvistamme olemassa olevia toimintamalleja ja yhteistyötä. Palveluiden verkostot eivät vieläkään monilta osin kohtaa lapsiperheiden arkea. Uudistus lähtee sisältäpäin, rakenteiden sovittamisesta tukemaan arjen työtä.

Muutokseen tarvitaan sellaista sellaisten toimintamallien rakentamista, jossa lapsen, nuoren sekä perheen sujuvaa arkea tuetaan laajalla toimijoiden yhteiseen päämäärään sitoutuneella yhteistyöllä, paikallisista tarpeista lähtien ja paikalliset yhteisöt toimintaan aktiivisesti osallistaen.”

Lue lisää Oppimisverkostosta Itlan blogista!

Takaisin

Yhteystiedot

Bitta Söderblom
Kehittämiskoordinaattori, Toimiva lapsi ja perhe (TLP) -työ

+358 40 621 2474Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki