Lausunnot

17/01/2014 - 13:53

Lausunto seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö SELI
PL 30
00271 HELSINKI

Lausuntopyyntönne 26.11.2013

LAUSUNTO SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMASTA


15/01/2014 - 10:42

Lausunto Itsemurhien ehkäisy ja hoidon tarpeen arviointi rikosseuraamusalalla -oppaasta.

RISE Rikosseuraamuslaitos
Lausuntopyyntö Dnro 4/702/201008/11/2013 - 15:06

Evaluation of the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the parties

Ulkoasiainministeriön Ihmisoikeustuomioistuin- ja sopimusasioiden yksikkö (OIK-40)

HEL7836-28


Evaluation of the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the parties

 


03/10/2013 - 10:35

Lausunto työryhmän esityksestä lastensuojelun laatusuositukseksi

LAUSUNTO TYÖRYHMÄN ESITYKSESTÄ LASTENSUOJELUN LAATUSUOSITUKSEKSI


03/10/2013 - 10:32

Lausunto toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista

LAUSUNTO TOIMIVA LASTENSUOJELU -SELVITYSRYHMÄN LOPPURAPORTISTA


15/03/2013 - 13:19

Lausunto Sisäasiainministeriölle Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -työryhmän ehdotukseen

Kappaleessa 3.1.2 käsitellään luvatonta maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa. Molemmat ovat mielenterveyden kannalta erittäin raskaita asioita. Pelkkä tilanteen toteaminen suuntaviivoissa ei ole riittävää.


15/02/2013 - 12:50

Lausunto mielenterveyslain muuttamista koskevaan luonnokseen

LAUSUNTO MIELENTERVEYSLAIN VÄLIAIKAISIA MUUTOKSIA KOSKEVASTA LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI


07/08/2012 - 12:29

Lausunto ulkomaalaisten säilöön ottamisen tilastoinnista ja kehittämisestä

Lausuntopyyntönne SM072:00/2011 8.6.2012

Työryhmän muistio koskien ulkomaalaisten säilöön ottamista koskevan tilastoinnin nykytilaa ja kehittämistä


20/06/2012 - 15:10

Lausunto perheenyhdistämissäännösten tarkistamisesta

Lausuntopyyntönne SMO42:00/2011 15.5.201211/06/2012 - 10:42

Lausunto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Lausunto Laista ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

1 Luku
Yleistä lain tarkoituksesta


09/05/2012 - 12:18

Lausunto Sisäasiainministeriölle lasten säilöönotosta

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta; lasten säilöönotto (8.5.2012)

Sisäasiainministeriö
PL 26
00023 VALTIONEUVOSTO


19/03/2012 - 13:10

Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaon uudistamisesta

Tulevaisuuden perusopetus -valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako


09/03/2012 - 12:12

Lausunto Oikeusministeriölle kansalaisyhteikuntalinjauksista

OIKEUSMINISTERIÖN KANSALAISYHTEISKUNTALINJAUKSEN LUONNOS
Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 3/012/2011, OM016:00/2011


27/01/2012 - 13:59

Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriön esitykseen lapsi- ja nuorisopsykiatrian yhdistämisestä

OKM LAUSUNTO- JA ESITYSPYYNTÖ; VHA ERIKOISLÄÄKÄRIN JA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIN TUTKINNOISTA
Lausuntopyyntö OKM/29/010/2011

OKM:N ESITYS LAPSI- JA NUORISOPSYKIATRIAN YHDISTÄMISESTÄ


08/11/2011 - 15:06

SMS:n kannanotto perusopetuksen tuntijaon uudistuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Mielenterveyttä edistävä voimavaralähtöinen ajattelu ja toimintaperiaatteet perusopetuksen valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon perustaksi

Kannanottopyyntönne 21.10.2011: kuulemistilaisuus 3.11.2011

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO UUDISTUU


Sivut