Lausunnot

28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto hallituksen esityksestä laiksi ulkomaalaislain muuttamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Suomen Mielenterveysseuran lausunto 27.8.2009
Sisäasiainministeriölle

Suomen Mielenterveysseura lausunnossa halutaan huomiota kiinnitettävän seuraaviin seikkoihin.

 


28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä

Velkajärjestelytyöryhmän mietintö "Maksuohjelman kesto"(oikeusministeriön työryhmämietintö 2009:20)
Suomen Mielenterveysseuran lausunto 20.1.2010
oikeusministeriölle


28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys laiksi kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta 
Suomen Mielenterveysseuran lausunto 15.4.2010
Sosiaali- ja terveysministeriölle


28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto hallituksen esityksestä kotouttamislain uudistamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle kotouttamislain uudistamiseksi
Suomen Mielenterveysseuran lausunto 22.6.2010
Sisäasiainministeriölle


28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto ehdotuksesta Helsingin kaupungin turvallisuusohjelmaksi 2010-2013

Ehdotus Helsingin kaupungin turvallisuusohjelmaksi 2010-2013
Suomen Mielenterveysseuran lausunto 1.6.2010
Helsingin kaupunginhallitukselle


28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta

Suomen Mielenterveysseuran lausunto 12.11.2010


Sosiaali- ja terveysministeriölle28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto säädösmuutoksista koskien eri tekijöistä johtuvaa soveltumattomuutta opintopaikkaa hakiessa

Suomen Mielenterveysseuran lausunto 28.10.2009

 


28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lainsäädännön toimivuutta, toiminnan laatua ja muutostarpeita koskevasta selvityksestä

Suomen Mielenterveysseuran lausunto 29.4.2009

 

Opetusministeriölle


28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita selvittäneen työryhmän raportista

Suomen Mielenterveysseuran lausunto 29.9.2009

 

Sosiaali- ja terveysministeriölle

 


28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiasta 2009-2011

Suomen Mielenterveysseuran lausunto 25.3.2009

 


Sisäasiainministeriölle


28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto hallituksen esityksestä laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta

Suomen Mielenterveysseuran lausunto 6.8.2010


Sisäasiainministeriölle

 


28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaon uudistamisesta

Suomen Mielenterveysseuran lausunto 1.9.2010


Opetus- ja kulttuuriministeriölle28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto surmansa saaneen läheisten korvaussuojasta

 

Suomen Mielenterveysseuran lausunto 9.9.2010


Oikeusministeriölle28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto lukiokoulutuksen kehittämistä valmistelevan työryhmän ehdotuksiin

Suomen Mielenterveysseuran lausunto 17.2.2011


Opetus- ja kulttuuriministeriölle28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto edunvalvontatapaa arvioivan ja kehittävän työryhmän mietinnöstä

Suomen Mielenterveysseuran lausunto 8.4.2011

 

Oikeusministeriölle

 


Sivut