Lausunnot

27/10/2011 - 13:37

SMS:n lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2012

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE HE 59/2011 VP VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2012

Lausuntonaan valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2012 Suomen Mielenterveysseura ry esittää kohteliaimmin seuraavaa:08/08/2011 - 16:33

SMS:n lausunto YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuken valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta

YK:N KIDUTUKSEN VASTAISEN YLEISSOPIMUKSEN VALINNAISEN PÖYTÄKIRJAN VOIMAANSAATTAMINEN; MIETINTÖ
Lausuntopyyntö HEL7836-20, 17.5.2011

Ihmisoikeustuomioistuin- ja sopimusasioiden yksikkö (OIK-40)
Oikeuspalvelu
Ulkoasiainministeriö
PL 411
00023 VALTIONEUVOSTO


28/04/2011 - 12:48

SMS:n lausunto psykoterapeuttikoulutuksen uudistamisesta

Psykoterapeuttikoulutuksen uudistaminen  
Suomen Mielenterveysseuran lausunto 29.5.2009
Sosiaali- ja terveysministeriö


28/04/2011 - 12:48

SMS:n lausunto työryhmän opasluonnoksesta "traumaattisten tilanteiden psykososiaalinen tuki ja palvelut"

Työryhmän opasluonnos: traumaattisten tilanteiden psykososiaalinen tuki ja palvelut
Suomen Mielenterveysseuran lausunto 17.8.2009
Sosiaali- ja terveysministeriölle


28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto hallituksen esityksestä laiksi ulkomaalaislain muuttamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Suomen Mielenterveysseuran lausunto 27.8.2009
Sisäasiainministeriölle

Suomen Mielenterveysseura lausunnossa halutaan huomiota kiinnitettävän seuraaviin seikkoihin.

 


28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä

Velkajärjestelytyöryhmän mietintö "Maksuohjelman kesto"(oikeusministeriön työryhmämietintö 2009:20)
Suomen Mielenterveysseuran lausunto 20.1.2010
oikeusministeriölle


28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys laiksi kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta 
Suomen Mielenterveysseuran lausunto 15.4.2010
Sosiaali- ja terveysministeriölle


28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto hallituksen esityksestä kotouttamislain uudistamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle kotouttamislain uudistamiseksi
Suomen Mielenterveysseuran lausunto 22.6.2010
Sisäasiainministeriölle


28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto ehdotuksesta Helsingin kaupungin turvallisuusohjelmaksi 2010-2013

Ehdotus Helsingin kaupungin turvallisuusohjelmaksi 2010-2013
Suomen Mielenterveysseuran lausunto 1.6.2010
Helsingin kaupunginhallitukselle


28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta

Suomen Mielenterveysseuran lausunto 12.11.2010


Sosiaali- ja terveysministeriölle28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto säädösmuutoksista koskien eri tekijöistä johtuvaa soveltumattomuutta opintopaikkaa hakiessa

Suomen Mielenterveysseuran lausunto 28.10.2009

 


28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lainsäädännön toimivuutta, toiminnan laatua ja muutostarpeita koskevasta selvityksestä

Suomen Mielenterveysseuran lausunto 29.4.2009

 

Opetusministeriölle


28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita selvittäneen työryhmän raportista

Suomen Mielenterveysseuran lausunto 29.9.2009

 

Sosiaali- ja terveysministeriölle

 


28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiasta 2009-2011

Suomen Mielenterveysseuran lausunto 25.3.2009

 


Sisäasiainministeriölle


28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto hallituksen esityksestä laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta

Suomen Mielenterveysseuran lausunto 6.8.2010


Sisäasiainministeriölle

 


Sivut