Lausunto Oikeusministeriölle kansalaisyhteikuntalinjauksista

Uutiset

OIKEUSMINISTERIÖN KANSALAISYHTEISKUNTALINJAUKSEN LUONNOS
Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 3/012/2011, OM016:00/2011

Valtionhallinnon ja kansalaisjärjestöjen vuorovaikutuksessa on 2000-luvulla tapahtunut merkittävä myönteinen kulttuurin muutos. Tavoitteellinen työ vuorovaikutuksen parantamiseksi on tuottanut tuloksia. Ministeriöiden kansalaisjärjestöstrategiat sekä valtioneuvoston periaatepäätös demokratian edistämisestä ovat tärkeitä virstanpylväitä vuorovaikutuksen edistämisessä ja monipuolistamisessa.

Oikeusministeriö on ollut yksi pilottiministeriöistä. Kuten linjauksessa todetaan, oikeusministeriön tehtäviin kuuluu kansalaisten kannalta keskeisen yhteiskunnan peruslainsäädännön valmistelu, jossa kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet ovat erityisen tärkeitä.

Kansalaisjärjestöjen kannalta oli tärkeätä, että nimenomaan oikeusministeriö perusti Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan KANEN vuorovaikutuksen foorumiksi. Kansalaisyhteiskuntalinjaus sisältää monipuolisen näkemyksen kuulemisesta ja osallisuudesta.

Suomen Mielenterveysseura pitää erityisen tärkeinä seuraavia linjauksen kohtia:
•    verkkokeskustelufoorumit tekevät pohdinnoista vuorovaikutuksellisia ja tarjoavat riittävästi tietoa lainvalmistelusta
•    viestintä- ja kuulemissuunnitelma tekee kuulemismenettelystä hallittavan ja järjestelmällisen kokonaisuuden
•    kuulemista hyödynnetään varhaisessa lainvalmisteluvaiheessa, jolloin sillä voi olla todellista merkitystä
•    kansalaisjärjestöjen ruohonjuuritason tieto ja osaaminen tulevat käyttöön
•    kuulemisen ja lausuntopyynnön yhdistelmä on tehokas
•    avoimet keskustelutilaisuudet hankkeiden etenemisestä tekevät vuorovaikutuksesta pitkäjänteistä
•    pienten kansalaisjärjestöjen ja vapaiden kansanliikkeiden mahdollisuuksien edistäminen
•    sosiaalisen median hyödyntäminen
•    kuulemisen kytkeytyminen myös vaikutusten arviointiin.
Odotamme kiinnostuneina linjauksen muuttumista käytännöiksi ja osallistumme miellämme oikeusministeriön ja kansalaisjärjestöjen vuorovaikutuksen kehittämiseen.

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA
     
Marita Ruohonen        Tarja Heiskanen
toiminnanjohtaja        viestintäjohtaja

Takaisin