Lausunto: Sivistysvaliokunnan lausuntopyyntö 9.10.2019

Uutiset

MIELI ry:n lausunto sivistysvaliokunnalle 21.10.2019

MIELI ry esittää valtakunnallista Hyvän mielen koulu -toimenpideohjelmaa, jonka avulla juurrutetaan toimintamalleja mielenterveysosaamisen ylläpidolle ja kehittämiselle kunnissa varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

MIELI ry tukee tavoitetta lisätä osallisuutta kulttuuriin ja kaventaa eri väestöryhmien eroja painottaen sitä, että taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat saavutettavissa myös sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolella.

Liikuntatoimen osalta MIELI ry painottaa toimien kohdistamista kaikkein vähiten liikkuviin sekä esittää liikunnan yhdenvertaisuuden edistämiseen tarkoitetun määrärahan (momentti 29.90.50) korottamista.

Nuorten lisääntyneen mielenterveysoireilun takia MIELI ry pitää tähdellisenä, että talousarvioesityksessä nuorisoalan osaamiskeskusverkostossa (momentti 29.91.50) yhden osaamiskeskuksen tehtäväksi määritellään talousarviossa mielenterveyttä ja hyvinvointia edistävä työ.

Lausunnon kirjoittamiseen ovat osallistuneet MIELI ry:n kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck, yksikön johtaja Marjo Hannukkala ja johtava asiantuntija Meri Larivaara.

Takaisin

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Marjo Hannukkala
Johtaja
Mielenterveyden edistämisen osasto

+358 40 581 1068Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Meri Larivaara
Johtava asiantuntija, asiantuntijalääkäri
Mielenterveyden edistäminen, vaikuttamistyö ja kansainvälinen yhteistyö

+358 44 534 0152Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki