Liikunta ja valmennus

Liikunta ja urheilu eri muodoissaan antavat kasvavalle lapselle ja nuorelle upeita elämyksiä, kavereita ja terveyttä tukevia elämäntapoja päivittäiseen toimintaan.

Liikunnalla on tutkitusti iso merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille. Liikunta edistää fyysistä kuntoa ja terveyttä, mutta monella tavalla myös mielen hyvinvointia. Liikunta virkistää mieltä, vie ajatukset pois arjen asioista ja tukee selviytymistä haastavissa elämäntilanteista ja vastoinkäymisistä. Se lievittää jännitystiloja, vähentää ahdistusta ja auttaa stressin hallinnassa. Liikunta vaikuttaa myös unen laatuun ja helpottaa nukahtamista.

Liikunnalla on yhteys myös itsetuntoon. Saavutetut tavoitteet ja onnistumiset vahvistavat myönteistä minäkuvaa. Liikuntaharrastus tukee lapsen ja nuoren sosiaalisia suhteita. Yhteinen laji ja tekeminen luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä kokemuksia osallistumisesta ja aktiivisuudesta.

Harrastus- ja urheilutoiminta tarjoaakin hyviä mahdollisuuksia vahvistaa lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja henkistä hyvinvointia.

Nuori mieli urheilussa -hanke 2020–2022

Nuorten mieli vahvaksi!

Tukimateriaali ryhmänohjaajalle

Nuorten mieli vahvaksi! -materiaali on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten parissa toimiville ja se soveltuu erityisen hyvin tukimateriaaliksi eri harrasteryhmien ohjaajille ja valmentajille. Ohjaajan kortit helpottavat ja tukevat nuorelle tärkeiden teemojen käsittelyä: terveelliset elämäntavat, sosiaaliset taidot, opiskelu ja ajanhallinta sekä henkinen hyvinvointi ja valmentautuminen. Kortit tarjoavat apukysymyksiä keskustelujen tueksi, asiatietoa ohjaajien tietotaidon lisäämiseksi ja toiminnallisia harjoitteita nuorten innostamiseksi. Kortit muodostavat yhdessä kokonaisuuden, mutta sopivat käytettäväksi myös erikseen. Ohjaajan kortit on kehitetty NMKY:n Menestyksen avaimet -hankkeen (2012 -2016) ja Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveystaidot nuorisotyöhön -hankkeen (2011 -2014) yhteistyössä. Tutustu kortteihin

Voimaa urheiluun hyvästä mielestä

Materiaalia lasten ja nuorten kanssa toimiville valmentajille

Voimaa urheiluun hyvästä mielestä -materiaali on tarkoitettu valmentajille ja ohjaajille antamaan tietoa ja työvälineitä urheilevan nuoren mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Kasvava lapsi ja nuori on aina psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen kokonaisuus, myös urheilun eri ympäristöissä. Tärkeää on nähdä terveyden kokonaisvaltaisuus ja se, että eri terveyden osa-alueet ovat kiistattomassa vuorovaikutuksessa keskenään.

Onkin tärkeää kuunnella ja kohdata sekä kannustaa ja ohjata urheilevaa lasta ja nuorta kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvän mielen ylläpitämiseen. Materiaali tarjoaa toimivia harjoituksia, keskustelun aiheita ja vinkkejä – hyvän mielen hetkiä - niin lapsille ja nuorille kuin heidän tukijoukoilleen ja valmentajilleen.

Materiaali on kehitetty Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveystaidot nuorisotyöhön -projekteissa yhteistyössä Vantaan Jalkapalloseuran kanssa vuosina 2013-2015. Tutustu materiaaliin (pdf) | Voimaa urheiluun hyvästä mielestä -verkkomateriaali

Olemme koonneet yhteistyössä UKK:n kanssa Terve Koululainen -sivustolle Liiku mieli hyväksi -materiaalia, urheiluseurojen käyttöön.