Lisää mieltä töihin!

”Mielenterveystaidot ovat työelämäntaitoja, joita meillä kaikille tulisi olla. Näitä taitoja voi jokainen meistä oppia läpi elämän.” Projektipäällikkö ja Mielenterveyden ensiapu -koulutusten asiantuntija Tiina Lumijärvi kertoo, mitä hyötyä työyhteisölle on mielenterveystaitojen vahvistamisesta.

Millaisiin mielenterveyshaasteisiin yrityksissä tyypillisimmin törmätään?

Monet nykytyöelämän tehtävät edellyttävät sekä sosiaalisia että emotionaalisia taitoja. Työntekijän tulisi olla itseohjautuva, vuorovaikutustaitoinen sekä kykenevä sietämään epävarmuutta.  Erityisesti tietotyön sanotaan olevan haastavaa mielelle.

”Pitäisi laittaa persoona peliin. Ihannoidaan rentoutta ja luovuutta, jotka toisaalta vähentävät hallinnan tunnetta työstä ja pidemmän päälle kuluttavat.”

Toisaalta puhutaan paljon kuormittuneisuudesta ja henkisestä jaksamisesta, joiden torjumiseen yrityksissä etsitään keinoja. Esimiehet kaipaavat konkreettisia ”työkaluja” esimerkiksi huolen puheeksi ottamiseen tai esimerkiksi kohtaamistilanteisiin silloin, kun työntekijä palaa pitkältä sairauslomalta töihin: miten ottaa vastaan tai mitä on sopivaa kysyä?

Mitä hyötyä yritykselle on siitä, että työntekijöillä on mielenterveystaitoja?

Mielenterveysosaaminen on rohkeutta ymmärtää ja kohdata elämän haasteita. Se on kykyä huolehtia omasta ja toisten mielenterveydestä, vahvuuksien ja heikkouksien ymmärtämistä sekä ongelmanratkaisutaitojen kehittämistä. Yksilön mielenterveystaidot näkyvät ja siirtyvät parhaimmillaan työyhteisön taidoiksi. Mielenterveystaidot ovat myös työelämätaitoja, sitä miten kohtaamme toisemme töissä. Ne määrittävät esimerkiksi, millä tavoin me teemme työtä yhdessä, miten tuemme toisiamme tai kuinka iloitsemme onnistumisista. Mielenterveystaidot tukevat työssä suoriutumista ja työhyvinvointia. 

Onko mielenterveysosaamisesta taloudellista hyötyä?

Mielenterveyden edistäminen voi edistää liiketoimintaa lisäämällä tuottavuutta ja suorituskykyä. Sen avulla voidaan vahvistaa sitoutumista ja terveitä arvoja sekä vähentää henkilöstön vaihtuvuutta ja niihin liittyviä rekrytointi- ja koulutuskustannuksia. Mieleltään terve yritys voi myös auttaa ihmisiä selviytymään muutoksesta ja vaikeista olosuhteista. 

Tunnettuus firmana ja organisaationa, joka ottaa vastuun työntekijöidensä mielenterveyden edistämisestä voi olla suureksi hyödyksi ja tulla osaksi organisaatioiden tiedotus- ja suhdetoimintaa. Myönteinen työantajamaine auttaa uuden henkilöstön rekrytoinnissa, vahvistaa yhtiön julkista vetovoimaa ja vetoaa myönteisellä tavalla asiakkaisiin.

Vähitellen sairauspoissaolot vähenevät, mikä laskee yrityksen kuluja ja vahvistaa tuottavuutta.

Miten itse asiantuntijana ylläpidät mielenterveystaitojasi työelämässä?

Ajattelen, että treenaan näitä taitoja joka päivä, sekä kaikissa kohtaamistilanteissa että omaa työtä johtaessa. Ajoittain hidastan toimintaani tietoisesti ja pyrin välttämään kiireen tunnetta ja sen välittämistä muille. Viljelen kysymystä: mitä sulle kuuluu? – ja olen uteliaana läsnä kuulemassa vastauksen ja annan aikaa keskustelulle.

Vapaa-ajalla tärkeitä asioita minulle ovat liikkuminen ja perhe sekä näiden yhdistäminen. Ne tukevat omaa mielenterveyttäni ja jaksamista jokaisena päivänä.

TEKSTI: JUTTA KAJANDER
KUVA: PIA INBERG

Lue lisää

Mielenterveystaitoja työelämään
Keski-Suomessa Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia pyöritetään hyvällä fiilingillä
Meri Larivaara: Mielenterveystaitoja arjen ympyröihin
Vahvista hyvää oloa arjessa