Esitteet

Esitteet

Tunnista ja tue - mielenterveyden ongelmat ikääntyessä_kansikuva

Tunnista ja tue - mielenterveyden ongelmat ikääntyessä

Tunnista ja tue – mielenterveyden ongelmat ikääntyessä -opas sisältää tietoa mielenterveyden ongelmien erityispiirteistä ikääntyessä.

lue lisää

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n yleisesittely

MIELI ry tekee työtä mielenterveyden edistämiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi. MIELI Suomen Mielenterveys ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Järjestö on perustettu vuonna 1897. MIELI ry koordinoi valtakunnallisen kriisikeskusverkoston toimintaa sekä edistää lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveyttä.

lue lisää

Mielenterveyden ensiapu -koulutukset

Mielenterveyden ensiapu® 1- ja 2 -koulutukset sekä Nuoren mielen ensiapu -koulutus tarjoavat tutkittua tietoa mielenterveydestä ja sen vahvistamisesta sekä valmiuksia auttaa ja tukea vaikeassa elämäntilanteissa olevia.

lue lisää

Vinkkejä Hyvän mielen metsäkävelyille

Hyvän mielen metsäkävelyillä kannustetaan liikkumaan metsäluonnossa yhdessä tai yksin. Yhteiset luontokokemukset lisäävät yhteisöllisyyttä ja ylläpitävät ihmissuhteita. Yksinolo luonnossa antaa mahdollisuuden vetäytyä omaan rauhaan. Metsässä mieliala kohenee ja myönteiset mielialat vahvistuvat.

lue lisää

Viisi tapaa vahvistaa mielenterveyttä

Mielenterveys on terveyttä, jota jokainen voi vahvistaa. Hyvä arki muodostuu itsestä huolehtimisesta ja asioista, jotka tuottavat iloa.

lue lisää

Uskalla kohdata sureva – Miten tukea surevaa?

Meidän on usein vaikea kohdata ihmisiä, joille on tapahtunut jotain järkyttävää. Olemalla luotettava, aito ja kuuntelemalla voit tarjota korvaamatonta tukea surevalle.

lue lisää

Itsemurhasta on turvallista puhua

Voisiko läheisesi miettiä itsemurhaa? Miten toimia, jos joku on mielestäsi akuutissa itsemurhavaarassa?

lue lisää

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n strategia

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy.

lue lisää

Vanhemmille, joita oma päihteidenkäyttö askarruttaa

Miten huolehdin lapsistani? on käytännönläheinen opas vanhemmille, jotka haluavat pohtia päihteidenkäyttöään ja vähentää haittoja.

lue lisää

Nuorille, joiden vanhemmalla on mielenterveyden ongelma

Mikä meidän vanhempia vaivaa? on nuorelle suunnattu opaskirja. Siinä käsitellään mielenterveyden häiriöitä sekä yleisestä että perheiden näkökulmasta.

lue lisää

Opas vanhemmille, joilla on mielenterveyden ongelmia

Miten autan lastani? -opas on suunnattu vanhemmille, joilla on mielenterveyden ongelmia. Esitteessä käydään läpi vanhempia askarruttavia asioita.

lue lisää

Kuule ja näe minut

Kuule ja näe minut -esite muistuttaa pienistä arjen kohtaamisista, jotka ovat lapselle tärkeitä.

lue lisää

Lapinlahden Lähde

Ainutlaatuisesta, kulttuurihistoriallisesti rikkaasta Lapinlahden entisestä sairaala-alueesta voidaan kehittää Helsingille uusi ylpeyden aihe – kaikille kaupunkilaisille ja kaupungissa vierailevill

lue lisää

Alakoulu-hanke

Luokanopettajana ja oppilashuollon jäsenenä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa oppilaiden mielen hyvinvointiin.

lue lisää

Nuorten ehkäisevä kriisityö: Vinkkilista käytännöistä ja toimintamuodoista

Tähän vinkkilistaan on koottu muutama esimerkki hyviksi koetuista käytännöistä ja toimintamuodoista Suomen Mielenterveysseuran Nuorten ehkäisevän kriisityön hankeen 2007–2011 (Pulinapaja) ajalta.

lue lisää

Suunnista voimavarojesi lähteille

Kunnossa kaiken ikää -hankkeen puitteissa tehty esite.

lue lisää

Suunnista hyvinvointisi rasteille

Kunnossa kaiken ikää -hankkeen piirissä tehty esite.

lue lisää

Suru

Surressa puhuminen voi helpottaa. On lupa olla hiljaa, kun haluaa. On lupa itkeä, kun itkettää. On lupa olla sellaisten ihmisten seurassa, joiden kanssa kokee olonsa turvalliseksi.

lue lisää

Perheliikunnan vinkkikortit

lue lisää

Perheliikuntakortti

Liikkumisesta hyvää oloa ja mieltä koko perheelle.

lue lisää

Nuorten viestejä vanhemmille

Suomen Mielenterveysseura toteutti Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi -projektin vuosina 2002-2004.

lue lisää

Miten kertoisin lapselle itsemurhasta?

Menetys sattuu. Jokaisen suru on oma, mutta meidän ei tarvitse olla yksin, kun suremme. Muistele menetettyä rakasta, rakkaus ei pääty kuolemaan. Puhu edesmenneestä ja jaa muistojasi.

lue lisää

Kriisi

Kriisin keskellä ihminen tarvitsee muita. On hyvä välttää eristäytymistä ellei koe juuri sitä itselleen parhaaksi selviytymistavaksi.

lue lisää

Itsemurha

Itsemurha on omaisille ja läheisille järkyttävä tapahtuma, josta toipuminen vie aikaa.

lue lisää

Ikä ja mielen hyvinvointi

Käytännönläheisiä vinkkejä, miten ikäihminen voi hoitaa mielenterveyttään.

lue lisää

Tunnista ja tue - mielenterveyden ongelmat ikääntyessä

Tunnista ja tue – mielenterveyden ongelmat ikääntyessä -opas sisältää tietoa mielenterveyden ongelmien erityispiirteistä ikääntyessä.

Opas tukee ongelmien tunnistamisessa ja niistä kärsivän ihmisen kohtaamisessa.

Mielenterveyttä voi vahvistaa ja tukea monin tavoin – elämänkulun kaikissa vaiheissa.

Lataa
suomi

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n yleisesittely

MIELI ry tekee työtä mielenterveyden edistämiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi. MIELI Suomen Mielenterveys ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Järjestö on perustettu vuonna 1897. MIELI ry koordinoi valtakunnallisen kriisikeskusverkoston toimintaa sekä edistää lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveyttä.

Lataa
suomi

Mielenterveyden ensiapu -koulutukset

Mielenterveyden ensiapu® 1- ja 2 -koulutukset sekä Nuoren mielen ensiapu -koulutus tarjoavat tutkittua tietoa mielenterveydestä ja sen vahvistamisesta sekä valmiuksia auttaa ja tukea vaikeassa elämäntilanteissa olevia.

Lataa
suomi

Vinkkejä Hyvän mielen metsäkävelyille

Hyvän mielen metsäkävelyillä kannustetaan liikkumaan metsäluonnossa yhdessä tai yksin. Yhteiset luontokokemukset lisäävät yhteisöllisyyttä ja ylläpitävät ihmissuhteita. Yksinolo luonnossa antaa mahdollisuuden vetäytyä omaan rauhaan. Metsässä mieliala kohenee ja myönteiset mielialat vahvistuvat.

Lataa
suomi

See me, hear me

Every parent wishes that their child could be happy and flourish, even during life’s challenges. With the help of simple everyday techniques we can support a child’s development and psychological wellbeing. Simple actions that can sometimes
feel small and insignificant are resources that children may carry with them into adulthood.

Lataa
englanti

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n strategia

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy.

MIELI ry puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen, rakentaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä edistää välittämisen kulttuuria. Se tarjoaa apua elämän kriiseissä ja tukee erityisesti heikoimmassa asemassa olevien mielenterveyttä ja hyvinvointia.

MIELI ry kannustaa aktiivisuuteen yhteiskunnassa sekä toimii ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta Suomessa ja kansainvälisesti.

 

Lataa
suomi

Hör och se mig

En broschyr för föräldrar till små barn. Med hjälp av enkla insatser stöder vi barnets psykiska utveckling och välbefinnande. Vardagliga insatser som kan kännas små och obetydliga är resurser som barn bär med sig in i vuxenlivet.

Lataa
ruotsi

Vad är det med våra föräldrar?

Denna bok försöker svara på några av barns eller ungdomars svåra men vanliga frågor. Förhoppningen är att den ska hjälpa barn och unga att förstå situationen i hemmet och egna, kanske ibland förvirrade känslor. Den är skriven för att också föräldrar ska kunna läsa den så att ett gemensamt samtal ska kunna påbörjas

Lataa
ruotsi

Handbok för föräldrar med psykiska problem

När föräldrarna har psykiska svårigheter är de ofta oroliga för sina barn. Föräldraskapet fungerar kanske inte som förut. Tröttheten tär på krafterna och tålamodet tryter. Föräldrarna kanske också oroar sig för vad barnen uppfattar av förälderns sjukdom och hur de upplever den.
Lataa
ruotsi

Vanhemmille, joita oma päihteidenkäyttö askarruttaa

Miten huolehdin lapsistani? on käytännönläheinen opas vanhemmille, jotka haluavat pohtia päihteidenkäyttöään ja vähentää haittoja.

Lue lisää Toimiva lapsi & perhe -työstä

Tilaa kirja THL:n kirjakaupasta tai puhelimitse 020 610 7190

Lataa
suomi

Nuorille, joiden vanhemmalla on mielenterveyden ongelma

Mikä meidän vanhempia vaivaa? on nuorelle suunnattu opaskirja. Siinä käsitellään mielenterveyden häiriöitä sekä yleisestä että perheiden näkökulmasta. Käytännönläheinen opas on erityisesti suunniteltu auttamaan arjessa.

Käsikirjaa voi tilata:
FinFami Uusimaa ry - Omaiset mielenterveyden tukena

Tilauslomake

Lataa
suomi

Opas vanhemmille, joilla on mielenterveyden ongelmia

Miten autan lastani? -opas on suunnattu vanhemmille, joilla on mielenterveyden ongelmia. Esitteessä käydään läpi vanhempia askarruttavia asioita.

Käsikirjaa voi tilata:

FinFami Uusimaa ry - Omaiset mielenterveyden tukena

Lataa
suomi

Lapinlahden Lähde

Ainutlaatuisesta, kulttuurihistoriallisesti rikkaasta Lapinlahden entisestä sairaala-alueesta voidaan kehittää Helsingille uusi ylpeyden aihe – kaikille kaupunkilaisille ja kaupungissa vieraileville avoin kulttuurin, taiteen ja mielen hyvinvointikeskus. Lue lisää esitteestä.

 

Lataa
suomi

Alakoulu-hanke

Luokanopettajana ja oppilashuollon jäsenenä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa oppilaiden mielen hyvinvointiin. Työsi tueksi tarjoamme koulutuksen ja opetusaineiston lasten mielenterveyden edistämiseen. Lue lisää esitteestä.

Lataa
suomi

Nuorten ehkäisevä kriisityö: Vinkkilista käytännöistä ja toimintamuodoista

Tähän vinkkilistaan on koottu muutama esimerkki hyviksi koetuista käytännöistä ja toimintamuodoista Suomen Mielenterveysseuran Nuorten ehkäisevän kriisityön hankeen 2007–2011 (Pulinapaja) ajalta. käytännöt ja toimintamuodot eivät välttämättä ole uusia tai hankkeen itse kehittämiä. Ne ovat kuitenkin esimerkkejä työtavoista, jotka on koettu toimiviksi ja jotka on usein muokattu ja toteutettu yhteistyössä koulun tai nuorisotyön toimijoiden kanssa. Hankkeen työntekijät ovat löytäneet upeita yhteistyökumppaneita pilottikouluista, kuntien muilta sektoreilta ja järjestöistä.

Lataa
suomi

Suru

Surressa puhuminen voi helpottaa. On lupa olla hiljaa, kun haluaa. On lupa itkeä, kun itkettää. On lupa olla sellaisten ihmisten seurassa, joiden kanssa kokee olonsa turvalliseksi. On lupa surra omalla tavallaan. On lupa hakea apua. On lupa pysyä omana itsenään.

Lataa
suomi

Nuorten viestejä vanhemmille

Suomen Mielenterveysseura toteutti Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi -projektin vuosina 2002-2004. Raha-automaattiyhdistyksen tuella toteutetun hankkeen tavoitteena oli tukea lapsia ja nuoria, tarjota heille koulun kautta tietoja ja ymmärrystä mielenterveydestä ja omasta hyvinvoinnistaan sekä edistää vanhempien, kasvatusalan ammattilaisten ja muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien mielenterveysosaamista.

Lataa
suomi

Miten kertoisin lapselle itsemurhasta?

Menetys sattuu. Jokaisen suru on oma, mutta meidän ei tarvitse olla yksin, kun suremme. Muistele menetettyä rakasta, rakkaus ei pääty kuolemaan. Puhu edesmenneestä ja jaa muistojasi. Ajan kanssa tunnemyrsky tyyntyy. Tuettu suru -projektin puitteissa tehty opas.

Lataa
suomi

Kriisi

Kriisin keskellä ihminen tarvitsee muita. On hyvä välttää eristäytymistä ellei koe juuri sitä itselleen parhaaksi selviytymistavaksi.

Lataa
suomi

Itsemurha

Itsemurha on omaisille ja läheisille järkyttävä tapahtuma, josta toipuminen vie aikaa.

Itsemurhan tehneiden läheisten selviytymiselle lähipiirin tuki on välttämätöntä ja on hyvä hakea myös ammattiapua sekä vertaistukea saman kokeneilta.

Lataa
suomi