Kirjat

Kirjat

Liikkuvan mielen tukijan työkirja

Liikkuvan mielen tukijan työkirja on laadittu MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Liikkuva mieli ikääntyessä -hankkeessa, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö vuosina 2019−2021.

lue lisää

Työnohjaajan työkirja

Työnohjaajan työkirja on tarkoitettu työkaluksi ja itsereflektion välineeksi työnohjaajaopiskelijoille ja tehtävässä jo toimiville henkilöille.

lue lisää

Vapaaehtoistyön työnohjauksen järjestämisopas

Vapaaehtoistyön työnohjauksen järjestämisopas perustuu MIELI ry:n vankkaan vapaaehtoistyön työnohjauksen osaamiseen sekä vuosikymmenten aikana koeteltuihin ja hyväksi havaittuihin käytänte

lue lisää

Vapaaehtoistyön työnohjauksen teoriaa ja käytäntöä- kirja

Vapaaehtoistyön työnohjauksen teoriaa ja käytäntöä on neljäs MIELI ry:n julkaisema artikkelikokoelma, jossa työnohjaajaopiskelijat osoittavat taitonsa koulutuksessa saadun teoriatiedon its

lue lisää

Vapaaehtoistyön työnohjauksen haasteita -kirja

Vapaaehtoistyön työnohjauksen haasteita -kirja avaa uusia lähestymiskulmia työnohjaajan ja työnohjauksen haasteisiin.

lue lisää

Hyvä mieli − pohdintoja mielen hyvinvointiin -työkirja

Hyvä mieli -työkirja on tehty lahjaksi oman elämänsä konkareille. Heille, jotka haluavat kehittää itseään, ajatuksiaan ja parantaa omaa hyvinvointiaan.

lue lisää

Vanhuspalveluiden ja psykiatrian välimaastossa - Mielenterveysongelmista kärsivän ikäihmisen kohtaaminen ja hoito

Kiltti isoäiti kukkamekossa, tukka nutturalla auttamassa lapsenlapsiaan ja tarjoilemassa pikkuleipiä. Tällaisiksi usein miellämme ikäihmiset.

lue lisää
Hyvän mielen treenivihko

Hyvän mielen materiaalit nuorten kanssa työskenteleville

Hyvän mielen materiaalit on tarkoitettu nuorten mielenterveystaitojen harjoittelun tueksi.

lue lisää
Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri

Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri

Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri - Opas mielenterveyden edistämiseen varhaiskasvatuksessa tarjoaa kieli- ja kulttuuritietoisuutta lapsen mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

lue lisää

Lapset puheeksi -lokikirjat

Lapset puheeksi -menetelmään kuuluvat lokikirjat.

lue lisää

Hyvän mielen koulu - käsikirja yläkoululaisen mielenterveyden edistämiseen

Hyvän mielen koulu - käsikirja mielenterveystaitojen vahvistamiseen yläkoulussa on tarkoitettu opettajille, kasvattajille, oppilashuollon ammattilaisille ja muille yläkouluikäisten kanssa toimiville.

lue lisää

Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille

Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille -tukiaineisto on käytännönläheinen opetusmateriaali, joka on tarkoitettu maahanmuuttajia työssään kohtaaville perusopetuksen ammattilaisille.

lue lisää

Toivon polulla – Ryhmämalli läheisen itsemurhan kokeneille

Toivon polulla -käsikirja esittelee mallin itsemurhan tehneiden läheisten ammatillisesti ohjatuille vertaistukiryhmille.

lue lisää

Vapaaehtoistyön työnohjauksen ytimessä

Vapaaehtoistyön työnohjauksen ytimessä -kirja on jatkoa Suomen Mielenterveysseuran vapaaehtoistyön työnohjausta käsitteleville kirjoille.

lue lisää

Mielen hyvinvointi -opetuskokonaisuus terveystietoon 7.-9.luokka

Mielen hyvinvoinnin opetuskokonaisuus kehitettiin terveystiedon opetukseen mielenterveystaitojen kokonaisuudeksi 7.,- 8., -ja 9.-luokkalaisten opetukseen.

lue lisää

Voimaa urheiluun hyvästä mielestä

Materiaali tarjoaa toimivia harjoituksia, keskustelun aiheita ja vinkkejä – hyvän mielen hetkiä - niin lapsille ja nuorille kuin heidän tukijoukoilleen ja valmentajilleen.

lue lisää

Vapaaehtoistyön työnohjauksen erityispiirteitä

Vapaaehtoistyön työnohjauksen erityispiirteitä -kirja tarjoaa monipuolisen katsauksen työnohjauksen maailmaan. Kirjassa avataan perinteisten teemojen lisäksi myös uusia näkökulmia, joiden avulla voidaan kehittää vapaaehtoistyön työnohjauksen laatua. Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti vapaaehtoistyön työnohjaajakoulutuksen oppimateriaaliksi ja tehtävässä jo toimivien työnohjaajien tueksi.

lue lisää

Hyvää mieltä yhdessä - Käsikirja alakoululaisen mielenterveyden edistämiseen

Kirja tarjoaa teoriaa, työkaluja ja harjoituksia alakoululaisen mielenterveyden edistämiseen.

lue lisää

Eläinlasten elämää - Mielenterveystaitoja pöytäteatterin keinoin

Materiaalin avulla voidaan tukea ja opettaa mielenterveystaitoja sekä varhaiskasvatuksessa että alakoulussa.

lue lisää
Lapsen mieli -Mielenterveystaitoja varhaiskasvatukseen ja neuvolaan

Lapsen mieli – Mielenterveystaitoja varhaiskasvatukseen ja neuvolaan

Miten pienen lapsen mielenterveyttä voi tukea? Millä tavoin lapselle voi opettaa mielenterveystaitoja?

lue lisää
Seniori hyvinvointitreenit nostokuva

Seniori Hyvinvointitreenit - Hyvää mieltä ja oloa ryhmästä

Hyvinvoiva mieli on ikäihmisten voimavara, joka kantaa arjessa ja tukee toimintakykyä.

lue lisää

Kriisiauttamisen linjaukset

MIELI Suomen mielenterveys ry:n kriisikeskusverkosto tarjoaa apua ja tukea kriiseissä, lisää välittämisen kulttuuria ja mielenterveysosaamista kouluttamalla ja kokoamalla myös vapaaehtoisia auttamisen pariin.

lue lisää

Löydä oma tarinasi - ohjaajan opas

Löydä oma tarinasi on Suomen Mielenterveysseuran rekisteröimä, ammatilisesti ohjattuun vertaistukeen perustuva ryhmämalli nuorten tukemiseen.

lue lisää

Ryhmästä enemmän

Ryhmänohjaajan käsikirja

Ryhmän ohjaamisen perusasiat yksissä kansissa. Innostava ja selkeä käsikirja ryhmänohjaustaitojen syventämiseen ja kehittämiseen.

lue lisää

Kaiken keskellä yksin – Yksinäisyyden syyt, seuraukset ja hallintakeinot

Teoksessa kuvataan yksinäisyyden syitä, seurauksia, tunteita ja hallintakeinoja.

lue lisää tilaa

Depressiokoulu

Depressiokoulu auttaa opiskelijaa rakentamaan oman työkalupakkinsa masennuksen ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi.

lue lisää

Mielenterveys voimaksi

Nuorisotyössä tehdään päivittäin nuoren mielenterveyttä vahvistavaa työtä. Arvostava ja kiireetön kohtaaminen, myönteinen palaute ja kannustus ovat tärkeitä voimavaroja nuoren elämässä.

lue lisää

Hyvinvoiva oppilaitos

Hyvinvoiva oppilaitos – Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto on monipuolinen ja innoittava työväline mielen hyvinvoinnin tietojen ja taitojen opettamiseen.

lue lisää

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Uupuminen voi olla tarpeellinen varoitusmerkki siitä, että olisi syytä vähän hengähtää.

lue lisää

Sosiaalinen perimä

Ylisukupolviset kohtalot tutkimuskirjallisuuden valossa

lue lisää

MOTO-Taituriksi

Vinkkejä ja virikkeitä 4–12-vuotiaiden lasten motoristen taitojen harjoitteluun perheliikunnassa.

lue lisää

Linkki-jakson ohjaajan käsikirja

Tavoitteellista vertaisryhmätoimintaa työttömille

lue lisää

Käytännön oikeusopas väkivaltarikoksen uhrille

Opas on suunnattu väkivaltarikosten uhreille, mutta sen toivotaan löytävän tiensä myös uhreja kohtaavien ammattiauttajien ja uhrien läheisten käsiin.

lue lisää

Kyllä me yhdessä selvitään

lue lisää

Keinot käyttöön arjen areenoilla

Kuvaus verkostohankkeen totetuksesta. Käsikirja vertaisryhmän ohjaajalle ja kehittämistoiminaasta vastaavalle.

lue lisää

Ikääntyvä mieli - mielen hyvinvointia vanhetessa

Kirja on tarkoitettu kaikille mielen hyvinvoinnista kiinnostuneille ikääntyneille sekä heidän kanssaan toimiville ihmisille ja yhteisöille.

lue lisää

Hyvinvoinnin lähteillä

Hyvinvoinnin lähteillä -artikkelikokoelma käsittelee asiantuntijoiden johdolla hyvinvoinnin eri osa-alueita. Mitä ne ovat ja miten voimme itse edistää niitä?

lue lisää

Eväitä arviointiin sosiaali- ja terveysjärjestöissä

Eväitä arviointiin sosiaali- ja terveysjärjestöissä -julkaisu on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen luo yleiskuvan arvioinnista ja sen eri puolista. Toinen osa esittelee yleisesti käytettyjä arvioinnin menetelmiä. Osat ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka eivät edellytä perehtymistä toiseen, mikäli siihen ei ole tarvetta.

lue lisää

Arjen aapinen

Jokainen toivoo itselleen mielen hyvinvointia nimitimmepä sitä onnellisuudeksi, mielenrauhaksi, tyytyväisyydeksi, iloksi. Näitä palasia on kerätty Arjen Aapiseen matkaoppaaksi ja ajatusten antajiksi.

lue lisää

Liikkuvan mielen tukijan työkirja

Liikkuvan mielen tukijan työkirja on laadittu MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Liikkuva mieli ikääntyessä -hankkeessa, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö vuosina 2019−2021. Hankkeen tavoitteena on edistää ikäihmisten mielen hyvinvointia ja tukea arkiliikuntaa ja aktiivista elämäntapaa.

Työkirja on tarkoitettu Liikkuvan mielen tukija -koulutuksen oppimateriaaliksi ja ikääntyneitä kohtaavien vapaaehtoisen käyttöön. Työkirja rohkaisee pohtimaan omakohtaisesti ikääntymiseen, mielen hyvinvointiin, liikkumiseen ja liikkumisen esteisiin liittyviä asioita.

Lataa
suomi

Työnohjaajan työkirja

Työnohjaajan työkirja on tarkoitettu työkaluksi ja itsereflektion välineeksi työnohjaajaopiskelijoille ja tehtävässä jo toimiville henkilöille.

Teos on matka itseen, työnohjaukseen ja sen taustateorioihin. Kantavana ajatuksena on itsereflektion keinoin käsitellä työnohjaukseen liittyviä ilmiöitä ja pohtia niitä omien kokemusten pohjalta, omasta näkökulmasta.

Tilaa verkkokaupasta

suomi

Vapaaehtoistyön työnohjauksen järjestämisopas

Vapaaehtoistyön työnohjauksen järjestämisopas perustuu MIELI ry:n vankkaan vapaaehtoistyön työnohjauksen osaamiseen sekä vuosikymmenten aikana koeteltuihin ja hyväksi havaittuihin käytänteisiin.

Se on hyvä työväline vapaaehtoistyön työnohjauksesta päättäville ja sitä suunnitteleville tai toteuttaville toimijoille. Opas sopii myös oppimateriaaliksi työnohjaajaksi opiskeleville ja tehtävässä jo toimiville henkilöille.

Tilaa verkkokaupasta

suomi

Vapaaehtoistyön työnohjauksen teoriaa ja käytäntöä- kirja

Vapaaehtoistyön työnohjauksen teoriaa ja käytäntöä on neljäs MIELI ry:n julkaisema artikkelikokoelma, jossa työnohjaajaopiskelijat osoittavat taitonsa koulutuksessa saadun teoriatiedon itsenäiseen syventämiseen ja soveltamiseen.

Kirja toimii oppimateriaalina tuleville työnohjaajille ja toivomme sen tukevan myös jo työnohjaajina toimivia henkilöitä osaavan työnohjauksen kehittämisessä.

Tutustu kirjan sisällysluetteloon

suomi

Vapaaehtoistyön työnohjauksen haasteita -kirja

Vapaaehtoistyön työnohjauksen haasteita -kirja avaa uusia lähestymiskulmia työnohjaajan ja työnohjauksen haasteisiin. Se sukeltaa myös asioihin, joita on aiemmin pidetty itsestäänselvyyksinä.

Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti oppimateriaaliksi työnohjaajaopiskelijoille, mutta toivomme sen aiempien teosten tapaan tuovan uutta intoa ja mahdollisesti myös uusia näkökulmia pidempäänkin työnohjaajana toimineille.

Tutustu kirjan sisällysluetteloon

suomi

Vanhuspalveluiden ja psykiatrian välimaastossa - Mielenterveysongelmista kärsivän ikäihmisen kohtaaminen ja hoito

Kiltti isoäiti kukkamekossa, tukka nutturalla auttamassa lapsenlapsiaan ja tarjoilemassa pikkuleipiä. Tällaisiksi usein miellämme ikäihmiset. Mutta mitä tapahtuu, kun isoäidillä onkin päihdeongelma? Tai isoisä ei halua enää elää?

Ikäihmisten mielenterveysongelmat asettuvat usein vanhustyön ja psykiatrian välimaastoon, jolloin ikääntyneen tarpeet saattavat jäädä huomioimatta. Miten paljon meidän ennakkokäsityksemme ja ennakkoluulomme vaikuttavat ikäihmisten saamaan apuun? Ja mitä voisi tehdä, jotta mielenterveysongelmista kärsivien ikäihmisten kohtaaminen ja hoito paranisivat?

Lataa
suomi

Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri

Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri - Opas mielenterveyden edistämiseen varhaiskasvatuksessa tarjoaa kieli- ja kulttuuritietoisuutta lapsen mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

suomi

Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille

Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille -tukiaineisto on käytännönläheinen opetusmateriaali, joka on tarkoitettu maahanmuuttajia työssään kohtaaville perusopetuksen ammattilaisille.

suomi

Välmåendeträning för seniorer - välbefinnande och trivsel i grupp. Guide för handledare

Efter att man passerat medelåldern är det många som i sin ensamhet funderar på hur de skall fördriva tiden och hur ensidigt allting blivit.

Föreningen för Mental Hälsa i Finland har för detta ändamål utvecklat en Välmåendeträning för senioner, en verksamhetsform för att främja den psykiska hälsan.

Målet med välmåendeträning är att ge glädje, livsinnehåll och inspirera. Samtidigt som man blir medveten om sina egna resurser. Välmåendeträningen erbjuder meningsfulla aktiviteter och tidsfördriv som har utvecklats och formats i samråd med de äldre.

Lataa
ruotsi

Mental Health Power - A youth workers' guide to promoting mental health

Mental Health Power

The promotion of mental health is one of the day-to-day objectives of youth work. An appreciative and unrushed approach, positive feedback and encouragement are important resources for young people. Leading a balanced life, practising emotional skills and strengthening coping strategies support mental health along with the ability to talk about your worries and the courage to seek help when necessary.

Tilaa Mental Health Power - A youth workers' guide to promoting mental health
englanti

Må bra tillsammans - Handbok för främjande av lågstadieelevers psykiska hälsa

Psykisk hälsa innebär livsglädje. Med handboken Må bra tillsammans vill vi sammanföra din klass kring glädjen i att göra saker. Alla kan lära ut färdigheter inom psykisk hälsa på sitt eget sätt i små vardagsögonblick, inom ämneshelheter eller till exempel under Må bra tillsammans-lektioner.

Lataa
ruotsi

Mielen hyvinvointi -opetuskokonaisuus terveystietoon 7.-9.luokka

Mielen hyvinvoinnin opetuskokonaisuus kehitettiin terveystiedon opetukseen mielenterveystaitojen kokonaisuudeksi 7.,- 8., -ja 9.-luokkalaisten opetukseen. Materiaali avaa valtakunnallisesta terveystiedon opetussuunnitelman perusteista mielenterveystietoihin ja -taitoihin liittyviä tavoitteita ja sisältöjä. Materiaalikokonaisuus kehitettiin yhteistyössä vantaalaisten terveystietoa opettavien opettajien kanssa.

Mielenterveyden opetussisällöt 7-luokalla antavat perustietoa mielenterveydestä voimavarana nuoren elämässä. 8. ja 9. luokilla opetussisällöt syvenevät ja täydentyvät.

Lataa
suomi

Voimaa urheiluun hyvästä mielestä

Materiaali tarjoaa toimivia harjoituksia, keskustelun aiheita ja vinkkejä – hyvän mielen hetkiä - niin lapsille ja nuorille kuin heidän tukijoukoilleen ja valmentajilleen.

Lataa
suomi

Vapaaehtoistyön työnohjauksen erityispiirteitä

Vapaaehtoistyön työnohjauksen erityispiirteitä -kirja tarjoaa monipuolisen katsauksen työnohjauksen maailmaan. Kirjassa avataan perinteisten teemojen lisäksi myös uusia näkökulmia, joiden avulla voidaan kehittää vapaaehtoistyön työnohjauksen laatua. Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti vapaaehtoistyön työnohjaajakoulutuksen oppimateriaaliksi ja tehtävässä jo toimivien työnohjaajien tueksi.

suomi

Djurbarnens liv - Färdigheter inom psykisk hälsa med hjälp av dockteater

Djurbarnens liv - Färdigheter inom psykisk hälsa med hjälp av dockteater är ett material för fostrare och lärare som arbetar med barn. Med hjälp av materialet kan man stöda och lära ut färdigheter inom pstkis hälsa. I berättelserna följer man med och reder ut vardagliga situationer och missöden mellan sex djurbarnen - Haren, Rådjur, Vargen, Igelkotten, Igelkottens lillasyster och Ugglan - med hjälp av rollspel.

Lataa
ruotsi

Psykisk hälsa som livskraft

Ungdomsarbetarna jobbar dagligen för att stärka de ungas psykiska hälsa. Det är viktigt att de unga bemöts med respekt och utan jäkt, samt att de får positiv respons och uppmuntran. Dessa resurser är viktiga i ungdomarnas liv.

För att främja vår psykiska hälsa kan vi se till att det finns en balans i vardagen, vi kan träna våra emotionella färdigheter och stärka vår förmåga att klara oss. Det hjälper också om vi kan tala om frågor som tynger sinnet och har mod att vid behov söka utomstående hjälp.  

ruotsi

Lapsen mieli – Mielenterveystaitoja varhaiskasvatukseen ja neuvolaan

Miten pienen lapsen mielenterveyttä voi tukea? Millä tavoin lapselle voi opettaa mielenterveystaitoja? Varhaiskasvatuksen ja neuvolan ammattilaisilla on monia mahdollisuuksia tukea ja vahvistaa pienen lapsen mielenterveyttä ja vaikuttaa perheiden hyvinvointiin. Puheeksi ottaminen, kohtaaminen, läsnäolo ja rakkaus ovat keskeisessä asemassa. Pienen lapsen mielenterveyttä vahvistavat myös muun muassa tunne- ja kaveritaitojen opettelu, turvallisten aikuisten läsnäolo, sekä säännöllinen arjen rytmi.

suomi

Kriisiauttamisen linjaukset

MIELI Suomen mielenterveys ry:n kriisikeskusverkosto tarjoaa apua ja tukea kriiseissä, lisää välittämisen kulttuuria ja mielenterveysosaamista kouluttamalla ja kokoamalla myös vapaaehtoisia auttamisen pariin.

Lataa
suomi

Löydä oma tarinasi - ohjaajan opas

Löydä oma tarinasi on Suomen Mielenterveysseuran rekisteröimä, ammatilisesti ohjattuun vertaistukeen perustuva ryhmämalli nuorten tukemiseen. Tässä oppaassa esitellyt tavoitteet ja ryhmän sisällöllinen rakenne auttavat käytännön työtä. Ryhmän sisältöjä ja käsiteltäviä aiheita räätälöidään osallistujien tuen tarpeiden, elämäntilanteiden ja toiveiden pohjalta, jotta keskustelut hyödyttäisivät mahdollisimman hyvin osallistujia.

Lataa
suomi

Ryhmästä enemmän

Ryhmänohjaajan käsikirja

Ryhmän ohjaamisen perusasiat yksissä kansissa. Innostava ja selkeä käsikirja ryhmänohjaustaitojen syventämiseen ja kehittämiseen.

Runsaasti käytännön neuvoja ja kokemukseen perustavaa tietoa niin ryhmän suunnittelemista, toiminnasta ja elinkaaresta kuin ryhmänohjaajana tai ryhmäläisenä olemisesta.

suomi

Kaiken keskellä yksin – Yksinäisyyden syyt, seuraukset ja hallintakeinot

Teoksessa kuvataan yksinäisyyden syitä, seurauksia, tunteita ja hallintakeinoja. Yksinäisyyden lähtökohtien ja sen monimuotoisuuden tiedostaminen auttaa meitä ymmärtämään yksinäisyyttä, ennaltaehkäisemään sitä ja tukemaan yksinäisyydestä kärsiviä.

Tilaa Kaiken keskellä yksin – Yksinäisyyden syyt, seuraukset ja hallintakeinot
suomi

Depressiokoulu

Depressiokoulu auttaa opiskelijaa rakentamaan oman työkalupakkinsa masennuksen ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi. Järjestelmällisen itseopiskelun tavoitteena on lisätä opiskelijan tietoisuutta omista mielialoistaan ja antaa taitoja vaikuttaa niihin. Kurssin avulla pyritään vähentämään vakavien masennusten puhkeamista, lyhentämään masennusjakson kestoa ja lievittämään masennuksen voimakkuutta. Depressiokoulussa opiskellaan työkirjan tehtävien avulla, miten ajatukset, toiminnot, ongelmanratkaisutaidot tai sosiaalisten suhteet vaikuttavat mielen hyvinvointiin.

suomi

Löydä oma tarinasi -ryhmäohjaajan opas

Löydä oma tarinasi® on Suomen Mielenterveysseuran rekisteröimä ryhmämalli nuorten tukemiseksi. Tällä matalan kynnyksen ryhmätoiminnalla pyritään edistämään mielenterveyttä sekä ehkäisemään mielenterveyden ongelmia ja syrjäytymistä. Ammatillisesti ohjatut Löydä oma tarinasi® -ryhmät on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille, jotka kokevat ahdistusta, alakuloa, yksinäisyyttä ja tuen tarvetta. Ryhmiä järjestetään eri-ikäisille sisältöä räätälöidysti muokaten ja niiden myötä pyritään tarjoamaan apua laajalle kohderyhmälle.

Lataa
Määrittelemätön

Mielenterveys voimaksi

Nuorisotyössä tehdään päivittäin nuoren mielenterveyttä vahvistavaa työtä. Arvostava ja kiireetön kohtaaminen, myönteinen palaute ja kannustus ovat tärkeitä voimavaroja nuoren elämässä.

Arjen tasapainosta huolehtiminen, tunnetaitojen harjoitteleminen ja selviytymistaitojen vahvistaminen ovat mielenterveyttä tukevia taitoja, samoin kyky puhua mieltä painavista asioista ja rohkeus hakea tarvittaessa ulkopuolista apua.  

suomi

En välmående utbildning

Undervisningsmaterialet handlar om psykiskt välbefinnande på andra stadiets läroanstalter. Det är ett mångsidigt verktyg som kan användas i undervisningen för att öka kunskaper och färdigheter om mental hälsa. Det innehåller också många praktiska övningar.

Lataa
ruotsi

Hyvinvoiva oppilaitos

Hyvinvoiva oppilaitos – Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto on monipuolinen ja innoittava työväline mielen hyvinvoinnin tietojen ja taitojen opettamiseen. Lähtökohtana on mielenterveyden voimavara-ajattelu: mielenterveyteen liittyviä tietoja ja taitoja voidaan tukea, vahvistaa, opettaa ja oppia.

Lataa
suomi

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Uupuminen voi olla tarpeellinen varoitusmerkki siitä, että olisi syytä vähän hengähtää. Uupuminen on sinänsä luonnollista – hyvin tehdyn urakan jälkeen ihminen on vähintäänkin väsynyt, liiaksi venyneenä ehkä uupunut. Opas on uusittu painos Varman yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa toimittamista aikaisemmista aiheeseen liittyvistä oppaista.

Lataa
suomi

MOTO-Taituriksi

Vinkkejä ja virikkeitä 4–12-vuotiaiden lasten motoristen taitojen harjoitteluun perheliikunnassa.

Lataa
suomi

Käytännön oikeusopas väkivaltarikoksen uhrille

Opas on suunnattu väkivaltarikosten uhreille, mutta sen toivotaan löytävän tiensä myös uhreja kohtaavien ammattiauttajien ja uhrien läheisten käsiin. Ymmärtämällä rikoksen uhrin moninaista polkua ja antamalla siitä tietoa asianosaisille, voidaan merkittävästi auttaa uhria hänen selviytymisessään.

Lataa
suomi

Hyvinvoinnin lähteillä

Hyvinvoinnin lähteillä -artikkelikokoelma käsittelee asiantuntijoiden johdolla hyvinvoinnin eri osa-alueita. Mitä ne ovat ja miten voimme itse edistää niitä?

Lataa
suomi

Eväitä arviointiin sosiaali- ja terveysjärjestöissä

Eväitä arviointiin sosiaali- ja terveysjärjestöissä -julkaisu on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen luo yleiskuvan arvioinnista ja sen eri puolista. Toinen osa esittelee yleisesti käytettyjä arvioinnin menetelmiä. Osat ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka eivät edellytä perehtymistä toiseen, mikäli siihen ei ole tarvetta.

Lataa
suomi

Arjen aapinen

Jokainen toivoo itselleen mielen hyvinvointia nimitimmepä sitä onnellisuudeksi, mielenrauhaksi, tyytyväisyydeksi, iloksi. Näitä palasia on kerätty Arjen Aapiseen matkaoppaaksi ja ajatusten antajiksi.

Lataa
suomi