Raportit

Raportit

MIELI ry:n vuosijulkaisu 2020

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n vuosijulkaisu käsittelee mielenterveyden tilaa Suomessa.

lue lisää

Hyvinvointiryhmien ohjaajan käsikirja

Käytännönläheinen käsikirja auttaa paikallisia mielenterveysseuroja hyvinvointi-ryhmätoiminnan järjestämisessä ja tarjoaa vinkkejä toiminnallisten ryhmien ohjaamiseen.

lue lisää

Mental Health Art Week -raportti 2019

Mental Health Art Week (MHAW) järjestettiin kuudetta kertaa 20.-26.05.2019. Toimintaviikon tarkoituksena on alentaa kynnystä keskustella mielenterveydestä ja sen merkityksestä.

lue lisää

Raportti: Velat ja mielenterveys – mitä tiedämme, mitä pitäisi vielä tietää? Näyttöön perustuvat suositukset käytännön työhön

Suomenkielinen raportti velkaongelmista ja mielenterveydestä antaa näyttöön perustuvat suositukset käytännön työhön tutkimustietoon pohjaten.

lue lisää

Raportti: Ilmastoahdistus ja sen kanssa eläminen

Suomenkielinen raportti ilmastoahdistuksesta perustuu monitieteiseen tutkimukseen ja havaintoihin käytännön toiminnasta.

lue lisää

Keskusteluryhmiä ympäristöahdistuksesta

Keväällä 2019 järjestettiin kaksi pilottiluonteista keskusteluryhmää ympäristöahdistuksesta ja ilmastoahdistuksesta.

lue lisää

Suomen Mielenterveysseuran vuosijulkaisu 2019

Suomen Mielenterveysseuran Mieli-julkaisu 2019.

lue lisää

Toimintasuunnitelma 2019

Suomen Mielenterveysseuran toimintasuunnitelma 2019.

lue lisää

Toimintakatsaus ja tilinpäätös

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n toimintakatsaus 2020, tilintarkastuskertomus 2020 ja tilinpäätös 2020.

lue lisää

Mental Health Art Week -raportti 2018

Mental Health Art Week (MHAW) -toimintaviikon teemana oli monikulttuurisuus ja monimuotoisuus.

lue lisää

Suomen Mielenterveysseuran vuosijulkaisu 2018

Suomen Mielenterveysseuran vuosijulkaisu käsittelee mielenterveyden tilaa Suomessa.

lue lisää

Vuosikirja 2017

Suomen Mielenterveysseuran vuosikirja 2017.

lue lisää

Suomen Mielenterveysseuran 120-juhlavuoden kooste

Suomen Mielenterveysseura juhli Suomi100-juhlavuonna omaa 120-vuotista historiaansa.

lue lisää

Vuosikirja 2016

Suomen Mielenterveysseuran vuosikirja luo katsauksen menneeseen toimintavuoteen 2016.

lue lisää

Mielenterveysseuran historiikki – Mielenvikaisten auttajasta mielen hyvinvoinnin tukijaksi

Mielenterveysseuran 120-vuotishistoriikki.

lue lisää

Mental Health Art Week -raportti 2016

”MHAW on ehdoton juttu, jonka avulla voi viestittää mielenterveyden tärkeydestä.”

lue lisää

Kriisikeskusten toimintaympäristö 2015 ja laman vaikutukset asiakkaisiin

Kriisikeskuskyselyssä 2015 yhtenä osa-alueena selvitettiin taloudellisen epävarmuuden vaikutuksia kriisikeskusten toimintaympäristöön ja asiakkaisiin.

lue lisää

Kriisikeskuskysely: Kriisikeskusten asiakkaat, tehtävät ja hyvät käytännöt

Kriisikeskuskyselyn tavoitteena on saada kokonaiskuva kriisikeskusten asiakkaista, toimintamalleista, toiminnan kohteista, henkilökunnasta, vapaaehtoisista ja yhteistyötahoista.

lue lisää

Mental Health Art Week 2015

Raportti vuoden 2015 Mental Health Art Week -tapahtumasta.

lue lisää

Opas maahanmuuttajien parissa toimiville

Suomen Mielenterveysseura on saanut paljon koulutus- ja konsultaatiopyyntöjä pakolaisuuteen liittyvistä mielenterveyden riskitekijöistä sekä turvapaikanhakijoiden mielenterveyden tukemisesta.

lue lisää

Itsemurhien ehkäisy – Globaali velvollisuus

Itsemurhien ehkäisy – Globaali velvollisuus on WHO:n luvalla Suomen Mielenterveysseuran suomeksi kääntämä raportti.

lue lisää

Kasvun tuki

Kasvun tuki on uusi tietolähde, joka on tarkoitettu perheiden kanssa työskentelevien kunta- ja järjestötyöntekijöiden käyttöön.Tietolähteen tarkoitus on toimia kanavana, jonka avulla levitetään tie

lue lisää

Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset

Liikunta- ja mielenterveysalan toimijoiden ja päättäjien työn tueksi on laadittu valtakunnalliset liikunta- ja mielenterveystyön kehittämislinjaukset. Linjauksia on ollut valmistelemassa laaja joukko asiantuntijoita.

lue lisää

Mental Health Art Week 2014

Raportti vuoden 2014 Mental Health Art Week -tapahtumasta.

lue lisää

Uusi työtapa nuorten monimuotoisiin ongelmiin

Julkaisussa selvitetään nuorten auttamistyön eri tekijöitä ja niiden vaikutuksia hoitotuloksiin. Lisäksi kartoitetaan uusien työtapojen kehittämisen vaiheita.

lue lisää

Tuloksellinen kriisityö

Millaista hyötyä kriiskeskusasiakkaille on kriisiavusta ja ovatko nämä vaikutukset tieteellisesti todennettavissa?

lue lisää

Mielenterveyden edistämisen dilemmat

Mielenterveyden edistämisen käsite tarvitsee selkeyttämistä, jotta sen soveltaminen olisi tehokasta.

lue lisää

Kriisikeskukset mielenterveyden tuntosarvina

Kriisikeskukset tarjoavat asiantuntijaverkoston mielenterveyteen liittyvien alueellisten ilmiöiden kartoittamiseen.

lue lisää

Nuorisoverkkoprojekti

Nuorisoverkkoprojekti - Mielen hyvinvoinnin työkalut verkkoon nuoriso-ohjaajille ja nuorten hyväksi

lue lisää

Hyvinvointiryhmien ohjaajan käsikirja

Käytännönläheinen käsikirja auttaa paikallisia mielenterveysseuroja hyvinvointi-ryhmätoiminnan järjestämisessä ja tarjoaa vinkkejä toiminnallisten ryhmien ohjaamiseen.

Lataa
suomi

Mental Health Art Week -raportti 2019

Mental Health Art Week (MHAW) järjestettiin kuudetta kertaa 20.-26.05.2019. Toimintaviikon tarkoituksena on alentaa kynnystä keskustella mielenterveydestä ja sen merkityksestä.

Hyvän mielen kulttuuri- ja taidetapahtumaviikon toteutukseen osallistui 16 paikallista mielenterveysseuraa yhteistyökumppaneineen ja tapahtumia järjestettiin 27 kappaletta. Tapahtumiin osallistui yhteensä noin 2800 kävijää. Tapahtumakalenterista löytyivät muun muassa Tuure Boeliuksen tähdittämä monikulttuurinen juhla Porissa, Mieli Sirkus Lappeenrannassa ja voimaannuttava Mielipolku Kouvolassa.

Lataa
suomi

Mental Health Art Week -raportti 2018

Mental Health Art Week (MHAW) -toimintaviikon teemana oli monikulttuurisuus ja monimuotoisuus. Viikon aikana järjestettiin mielen hyvinvointia vahvistavia kulttuuri- ja taidetapahtumia, joissa tutustuttiin eri kulttuureiden taiteeseen ja yhteisöllisyyteen.

Tapahtumaviikon toteutukseen osallistui 32 paikallista mielenterveysseuraa yhteistyökumppaneineen ja tapahtumia järjestettiin yli 50 ympäri Suomen. Osallistujia ja kohtaamisia tapahtumissa oli yli 3000.

Lataa
suomi

Opas maahanmuuttajien parissa toimiville

Suomen Mielenterveysseura on saanut paljon koulutus- ja konsultaatiopyyntöjä pakolaisuuteen liittyvistä mielenterveyden riskitekijöistä sekä turvapaikanhakijoiden mielenterveyden tukemisesta. Tästä syystä kokosimme oppaan, jossa on lyhyesti käytännön tietoa siitä, minkälaiset tekijät vaikuttavat pakolaistaustaisten mielenterveyteen ja vointiin, mitkä ovat mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ja miten voi olla tukena eri vaiheissa.

Lataa
suomi

Kasvun tuki

Kasvun tuki on uusi tietolähde, joka on tarkoitettu perheiden kanssa työskentelevien kunta- ja järjestötyöntekijöiden käyttöön.Tietolähteen tarkoitus on toimia kanavana, jonka avulla levitetään tietoa ja ymmärrystä vaikuttaviksi todetuista menetelmistä.

Kasvun tuki kokoaa ammattiauttajille ja ammattiavun tarjonnasta vastaaville tahoille luotettavaa, kattavaa, ajankohtaista ja käytännönläheistätietoa siitä, millaisilla työmenetelmillä lapsia ja heidän perheitään voidaan auttaa parhaalla mahdollisella tavalla ja riittävän varhaisessa vaiheessa.

Lataa
suomi

Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset

Liikunta- ja mielenterveysalan toimijoiden ja päättäjien työn tueksi on laadittu valtakunnalliset liikunta- ja mielenterveystyön kehittämislinjaukset. Linjauksia on ollut valmistelemassa laaja joukko asiantuntijoita.

Lataa
suomi

Mielenterveyden edistämisen dilemmat

Mielenterveyden edistämisen käsite tarvitsee selkeyttämistä, jotta sen soveltaminen olisi tehokasta. Tässä puheenvuorossa avataan käsitteen käyttöä ja tuodaan esille salutogeenisen mielenterveyden edistämisen merkitys. Julkaistu Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä 78 (2013):6.

Lataa
suomi

Kriisikeskukset mielenterveyden tuntosarvina

Kriisikeskukset tarjoavat asiantuntijaverkoston mielenterveyteen liittyvien alueellisten ilmiöiden kartoittamiseen. Tässä raportissa hahmotetaan kuvaa kesän 2013 ajankohtaisista asioista ja muutoksista.

Lataa
suomi