Mental Health in All Policies -konferenssi Helsingissä 11.–12.5.2015

Uutiset

Mielenterveys osaksi laajaa yhteiskunnallista päätöksentekoa

Kansainvälinen vaikuttajakonferenssi Mental Health in All Policies – mielenterveys kaikessa päätöksenteossa – pidettiin Helsingissä 11.–12.5.2015. Konferenssin teemana oli Supporting sustainability and growth in Europe, mikä toi vaikuttavasti esille psyykkisen hyvinvoinnin merkityksen yhteiskunnan menestystekijänä ja talouskasvun välttämättömänä edellytyksenä. Ei ole terveyttä ilman mielenterveyttä ja molempia rakennetaan kaikilla elämän alueilla. Konferenssiin osallistui eri hallinnonalojen viranomaisia sekä kansallisia, alueellisia ja paikallisia vaikuttajia pääasiassa Pohjoismaista sekä Baltian maista. Mukana oli myös edustajia kansainvälisistä järjestöistä, tutkijoita sekä edustajia alan kansalaisjärjestöistä.

Puheenvuoroissa käsiteltiin muun muassa mielenterveyden kustannusvaikutuksia yhteiskunnalle, väestön mielenterveyden edistämistä elämänkaaren eri vaiheissa, työntekijöiden tuottavuutta ja mielenterveyttä, sekä kaupunkien suunnittelua ja miten mielenterveyttä edistetään kaupungin kaikessa päätöksenteossa. Myös työhyvinvoinnin kehittämisen merkitys tuottavuuden ja tuloksellisuuden kannalta sekä terveysongelmien varhaisen puuttumisen tärkeys tulivat vahvasti esille konferenssin puheenvuoroissa. Lisäksi konferenssissa julkistettiin Mielenterveysseuran suomeksi kääntämä WHO:n Itsemurhien ehkäisy -raportti.

Konferenssin järjestivät Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto (DG SANTE), Suomen sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Mielenterveysseura.

Helsingissä 11.–12.5.2015 järjestetyn Mental Health in All Policies -konferenssin esitykset ja esitysmateriaalit on kokonaisuudessaan saatavilla verkosta.

Konferenssin materiaalit

Uutisia konferenssista

Takaisin

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki