Mielenterveyden ensiapu -koulutuksen kävi kahdessa vuodessa lähes 20 000: kansalaisten ja ammattilaisten mielenterveysosaaminen vahvistui

Uutiset

Mielenterveysosaamisen suureen tarpeeseen on viime vuosina herätty. Mielenterveysseura on vastannut siihen kouluttamalla lähes 20 000 kansalaista ja ammattilaista Mielenterveys kuuluu kaikille -hankkeen puitteissa. Osallistujien mielenterveysosaaminen vahvistui koulutuksissa, kertoivat palautteet.

Mielenterveysseuran hanke toteutti Sipilän hallituksen Terveyden ja hyvinvoinnin kärkihanketta 2017–18.

– Mielenterveysosaamisen avulla jokainen voi edistää omaa ja läheisten sekä ammattilaiset asiakkaiden mielenterveyttä. Siihen kuuluvat taidot tunnistaa mielenterveyden ongelmia ja auttaa kriisitilanteissa. Näin puretaan mielenterveysongelmiin liittyviä ennakkoluuloja ja häpeäleimaa, sanoo hankkeen projektipäällikkö Tiina Lumijärvi.

Mielenterveyden ensiapu (MTEA) -koulutukset vahvistavat mielenterveysosaamista eri painotuksin.

  • Mielenterveyden ensiapu 1 käsittelee mielenterveyttä elämäntaitoina ja vahvuuksina.
  • Australialaiseen malliin perustuva Mielenterveyden ensiapu 2 tuo tietoa mielenterveyden häiriöistä ja oireista sekä miten ottaa nämä puheeksi ja auttaa tarvittaessa.
  • Nuoren mielen ensiapu käsittelee nuorten mielenterveyden häiriöitä ja ongelmia ennaltaehkäisyn, varhaisen tunnistamisen ja auttamisen näkökulmasta.

– Koulutukset ovat olleet vaikuttavia. Kaksi kolmasosaa osallistujista koki Mielenterveyden ensiapu 1-koulutuksen vahvistaneen heidän hyvinvointiaan paljon tai erittäin paljon. Puolet Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutuksiin osallistuneista kertoi oppineensa ottamaan vaikeita asioita puheeksi läheisen tai työkaverin kanssa. Kolme neljästä Nuoren mielen ensiapu -koulutusten osallistujista koki saaneensa lisää tietoa, taitoa ja rohkeutta tukea lasten ja nuorten mielenterveyttä, kertoo Lumijärvi.

Koulutuksia järjestettiin yli tuhat, ja erityisesti maakunnissa, joissa tilastojen mukaan esiintyy eniten mielenterveyden häiriöitä: Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Savossa. Mielenterveyden ensiapu -ohjaajia koulutettiin noin 600, ja etenkin niillä alueilla, joilla ei vielä ollut ohjaajia.

Terveyden ja hyvinvoinnin kärkihankeohjelma kannusti ottamaan käyttöön näyttöön perustuvia hyviä käytäntöjä, jotka edistävät heikoimmassa asemassa olevien hyvinvointia, terveyttä ja vastuunottoa. Mielenterveyden ensiapu -koulutukset vastasivat tavoitteeseen vahvistamalla erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien mielenterveystietoja ja -taitoja.

– Saimme mukaan myös syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, maahanmuuttajia ja vankeusrangaistusta suorittavia. Moni kuntien ja maakuntien vastuuhenkilö oivalsi hankkeen johdosta, kuinka yhteiskunnan olosuhteet ja rakenteet vahvistavat tai heikentävät mielenterveyttä.

–  Seuraava askel on Mielenterveyden ensiapu -koulutusten saaminen kuntien hyvinvointistrategioihin, oppilaitosten koulutussuunnitelmiin sekä järjestöjen vapaaehtoistyön täydennyskoulutuksiin, kaavailee Lumijärvi.

Lisätietoja

Mielenterveys kuuluu kaikille -hankkeen loppuraportti

 

Takaisin

Yhteystiedot

Tiina Lumijärvi
Päällikkö, Aikuistyön yksikkö
Asiantuntija, Työelämä ja Mielenterveyden ensiapukokonaisuus

+358 40 652 7880Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki