Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutus 21.10. - 25.11.2019 Espoo