Kulttuuria kokemassa: Mohamed Ibrahim

Mohamed Ibrahim

Mikä kulttuuri- tai taidekokemus on sinun elämässäsi ollut erityisen merkityksellinen ja vaikuttanut positiivisesti sinuun?

Olen vetänyt monenlaisia taidepajoja nuorille ja nähnyt mikä merkitys niillä on heille. Taidepajatyöskentelyssä täytyy keskittyä, pohtia asioita ja tehdä päätöksiä. Myös vuorovaikutustaidot kehittyvät. On mahtavaa katsoa kun nuori oppii, kehittyy ja oppii itseohjautuvuutta.

Meidän nuorisotalolla on myös ollut taiteilijoita vetämässä pajoja ja ne ovat olleet tosi hyviä kokemuksia. Aina löytyy joku nuori, joka kiinnostuu erityisen paljon taiteen tekemisestä.

Nuorten kanssa on myös mukavaa järjestää tapahtumia. Esimerkiksi kaupunkien lähiöissä pitäisi olla enemmän yhteisöllisiä taidetapahtumia. Niiden kautta ihmiset voisivat tutustua toisiinsa ja nuoretkin saavat mielekästä tekemistä ja osallisuuden kokemuksia.

Miten kulttuuri- ja taidekokemukset sinun mielestäsi vaikuttavat edistävästi mielen hyvinvointiin.

Taiteen tekemisestä ja kokemisesta oppii uusia asioita. Etenkin maahanmuuttajat tarvitsevat linkkejä ja tukea päästäkseen mukaan yhteiskuntaan. Monien ihmisten on myös vaikea puhua asioista. Taidetyöskentely synnyttää vuorovaikutusta, jonka kautta puhuminenkin saattaa helpottua. Näin voi saada apua päästä asioissa eteenpäin.

Suomessa maahanmuuttoasia on loppujenlopuksi aika uusi. Muistan, että vielä 90-luvulla näköiseni mies oli erikoinen asia. Vaikka paljon on muuttunut, on maahanmuuttajat Suomessa vieläkin vähän vieras asia.

Minkälaiset kulttuuri- ja taidekokemukset ovat sinusta mielenkiintoisimpia?

Pidän paljon elokuvista ja erilaisissa taidetapahtumissa kiertelystä. Kaupungilla liikkuessa on mukava löytää taidetta esimerkiksi metroasemilla tai törmätä yllättävään performanssiin. Tykkään aina myös tehdä jotakin uutta käsillä.

Kuka? Mohamed Ibrahim

Ikä: 50          
Asuinpaikka: Helsinki, muutti Suomeen 27 vuotta sitten
Ammatti: Nuorisotyöntekijä

TEKSTI: KIRSI-MARJA MOBERG