Hyvä työilmapiiri vahvistaa hyvinvointia

Työyhteisö on tärkeä voimavarojen lähde, ja sosiaalinen vuorovaikutus töissä voi olla yksi elämän mukavista asioista. Työn imua myös lisää tukeva työyhteisö, joka sallii ja arvostaa erilaisia työntekijöitä. Pitkäaikaiset työkaverit voivat olla myös ystäviä, joskus side säilyy vaikka työpaikka vaihtuu. Onkin tärkeää pitää huolta myös työyhteisön sisäisestä ilmapiiristä ja vuorovaikutuksesta. Jos jokin asia ei toimi, tai aiheuttaa stressiä ihmisten välisissä suhteissa, siihen on hyvä tarttua nopeasti ja pyrkiä kuulemaan kaikkia osapuolia.  

Pieniä tekoja työyhteisön ilmapiirin eteen on hyvä tehdä ennen kuin mitään ongelmia on ilmassa. Omasta työstä huolehtiminen ja toisten työn huomiointi sekä kohteliaisuus, kiinnostuneisuus, tasapuolisuus, sovitut palautekäytännöt ja avoimuus ovat hyvän työilmapiirin perusta.  

Työ osana tasapainoista elämää

Työn, perheen ja muun elämän yhteensovittaminen aiheuttaa monille meistä jossain vaiheessa päänvaivaa. Erilaiset hoitovastuut, olipa kyse lapsista tai ikääntyvistä vanhemmista,  koskettavat ihmisiä eri-ikäisinä eri tavoin. Työn ja perheen välinen suhde on kaksisuuntainen ja kaksitasoinen: kokemukset työstä heijastuvat kotiin ja kotoa työhön. Ne voivat olla sävyltään myönteisiä tai kielteisiä. Parhaimmillaan työ tarjoaa onnistumisen kokemuksia, perhe puolestaan rakkautta, kumppanuutta ja turvallisuutta. Perheen ja lasten tuoma ilo siirtyy työhön ja onnistuminen työssä näkyy hyväntuulisuutena kotona. Hyvinvoinnin yhtenä osatekijänä onkin työn ja muun elämän toisiaan tukeva vuorovaikutus. 

Miten rakentaa hyvää työilmapiiriä? Tässä muutama ehdotus.

 1. Luo työympäristö, jossa on tilaa vaihtaa ajatuksia ja välittää hiljaista tietoa, viihtyisä kahvihuone on tärkeä paikka kokea yhteenkuuluvuutta.
 2. Tervehdi kaikkia ihmisiä. Huomiointi luo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja näin ihmiset sitoutuvat voimakkaammin työyhteisöön.
 3. Luota ihmisiin ja ole luotettava. Luottamus luo pohjan kaikelle ja mahdollistaa kaikkia eteenpäin vievän keskustelukulttuurin.
 4. Vältä valittamista. Jos jokin asia on huonosti, lähesty sitä ratkaisun kanssa.
 5. Jaa tietoa. Kun saat tietoa, jonka uskot hyödyttävän kollegaasi, muista kertoa hänelle siitä.
 6. Vahvin tunnetila tarttuu. Huolehdi oman tunnetilan rakentavuudesta.
 7. Kiitä. Kiitä konkreettisesti, kun näet ja löydät kiitettävää.
 8. Pohdi millaisessa ilmapiirissä haluat työskennellä ja luo sitä itse esimerkilläsi.
 9. Hyppikää, tanssikaa, laulakaa, näytelkää! Tehkää välillä jotain tavallisista rutiineista poikkeavaa. Yllätytte, mitä saatte aikaan kun yhdistätte kehon ja ajatukset!
 10. Kun keksit jotain uutta/mielenkiintoista/erilaista, kirjoita se ylös ja jaa se muiden kanssa sopivan tilaisuuden tullen.
 11. Kuuntele. Kun joku puhuu sinulle, pysähdy kuuntelemaan ja osoita kaikin keinoin, että haluat kuunnella. Keskity tilanteeseen! Älä mieti vastinetta toisen puhuessa vaan keskity siihen, että haluat ymmärtää toista. Ole aidosti läsnä.

Lue lisää

Muualla verkossa

Tietoinen kuunteleminen, Oiva-hyvinvointiohjelman harjoitukset auttavat myös lisäämään läsnäoloa ja kuuntelemista.