Innostuneisuus

Innostuneisuus on elämän eteenpäin vieviä tunteita, jotka motivoivat ja nostavat vireystilaa. Tietty määrä innostusta on hyväksi hyvinvoinnille, kun tuntee tekevänsä ja kokevansa asioita jotka imaisevat mukanaan ja laajentavat näkymiä. Kyky innostua asioista voi olla myös hyvän mielenterveyden kulmakiviä. Lapset innostuvat päivittäin luonnostaan, he näkevät jotain uutta, yllättyvät ja ihmettelevät. Monesti ihmiset jotka tekevät itselleen tärkeää työtä innostuvat säännöllisesti.  Innostua voi toki myös harrastuksista, kulttuurista, uusista kokemuksista, mistä vain mikä saa energian kanavoitumaan mielekkäällä tavalla.

Innostuneisuus on myös tehokkaan oppimisen taustalla. Mitä enemmän opettajan ja oppilaan yhteistyö herättelee motivaatiota ja kiinnostusta, sitä helpompaa on innostua ja oppia omaehtoisesti.  Innostusta lisää harkittu ja osuva myönteinen palaute, tekemisen arvostaminen ja tilan antaminen luovuudelle. Innostusta kannattaa myös ruokkia virikkeillä ja rutiineista poikkeamisella. Tehtävissä voidaan korostaa omaa ajattelua, vaihtoehtojen löytämistä, luovuutta, kekseliäisyyttä ja vapaaehtoisuutta. Kaikki nämä tekijät saattavat herättää innostuksen, joka tekee oppimisesta hauskempaa.