Luottamus

Luottamus on yksi ihmisen perustarpeista, joka kehittyy jo vauva-iällä. Lapselle on tärkeää tuntea, että häntä ei jätetä, ja hänen tarpeisiinsa ja tunteisiinsa vastataan. Perusluottamuksen olemassaolo antaa vapauden tutkia maailmaa, lähteä ja palata luottavaisena siitä, että omien voimien pettäessä apu on lähellä. Perusluottamuksesta syntyy perusturvallisuus.

Jos myönteisiä luottamuksen kokemuksia on vähän lapsuudessa, luottamus muihin on vaikeampaa myös aikuisiässä. Luottamusta voi kuitenkin harjoitella läheisten, ja luottamuksen ansaitsevien ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa. Jo lapsille ja nuoreille on tarpeen paitsi luottaa muihin, myös olla luottamuksen kohteena ja ansaita muiden luottamus.

Luottamuksen puute tai luottamuksen menettäminen muihin tekee haavoittuvaiseksi, sillä tukea ja apua ei uskalla hakea silloinkaan, kun se todella on tarpeen. Luottamus on tärkeää selviytymisen kannalta ja yhteydessä mielen hyvinvointiin.