Kun nuori masentuu

Nuoruusiän masennukseen kuuluu usein aikuisiän masennuksesta poiketen ärtyneisyys ja vihaisuus. Yhteistä on, että mielihyvää tuottaneet asiat lakkaavat kiinnostamasta.

Nuoruusiässä ihminen kehittyy nopeasti fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Nuoruusikä on mielenterveyden kehittymisen kannalta tärkeää aikaa. Jo lapsilla voi esiintyä masennuksen kaltaisia tiloja, jotka saattavat ilmetä levottomuutena, syrjään vetäytymisenä ja käytöshäiriöinä. Masennustilojen todennäköisyys kuitenkin lisääntyy voimakkaasti murrosiän aikana ja pian sen jälkeen. Murrosiässä voimakkaat tunteet sekä ajoittainen alakuloisuus ja surumielisyys ovat tavallisia.

Masennus on erotettavissa näistä murrosiän kuohuntaan liittyvistä mielialan vaihteluista. Aikuisista poiketen nuoren ihmisen masennuksen selvimpänä oireena on useammin ärtyneisyys tai vihainen mieliala, joka voi olla vallitseva tunne varsinaisen masentuneisuuden sijasta. Nuoruusiän masennuksen oireisiin kuuluvat kuitenkin myös aikuisille masentuneille tutut tuntemukset siitä, että ennen mielihyvää tuottavat asiat lakkaavat kiinnostamasta. Nuoren masennuksesta kannattaa olla huolissaan silloin, kun nuoren käyttäytyminen muuttuu selkeästi entiseen verrattuna.

Nuoren toipumista edistävät hyvät suhteet vanhempiin ja ystäviin

Masennus tai ainakin sen diagnosointi on tytöillä tavallisempaa kuin pojilla. Masentuneelle nuorelle sosiaalinen tuki on erittäin tärkeää. Hyvät suhteet ystäviin ja vanhempiin edistävät toipumista. On todettu, että monilla masennuksesta kärsivillä nuorilla on samaan aikaan jokin muu ongelma. Tavallisimpia näistä ovat päihdeongelma, tarkkaavaisuus- ja käytöshäiriöt sekä syömis- ja ahdistuneisuushäiriöt. Kaikkiin näihin on olemassa tehokkaita hoitomuotoja.