Yleistynyt ahdistuneisuus

Jos ahdistus ja tuskainen olotila kestävät vähintään kuusi kuukautta, yleistyneessä ahdistuneisuudessa voi olla kyseessä mielenterveyden häiriö.

Yleistyneessä ahdistuneisuudessa ahdistus ei liity tiettyihin tilanteisiin, kuten sosiaalisten tilanteiden pelossa, eikä se esiinny myöskään kohtauksittain, kuten paniikkihäiriössä. Yleistyneeseen ahdistuneisuuteen liittyy yleensä keskittymis- ja univaikeuksia, uupumusta ja kyvyttömyyttä rentoutua.

Usein ahdistuneisuus ilmenee kohtuuttomana ja jatkuvana huolena esimerkiksi taloudellisesta tilanteesta tai terveydestä. Myös muut huolenaiheet voivat vallata mielen ja rajoittaa elämää. Ahdistuneisuushäiriöön liittyy usein somaattisia eli fyysisiä oireita, kuten päänsärkyä, mahakipua, palan tunnetta kurkussa tai lihasjännitystä. Joskus nimenomaan fyysiset oireet saavat ahdistuneisuushäiriöstä kärsivän hakeutumaan lääkäriin.

Diagnosointi on usein hidasta, mutta tehokasta hoitoa on saatavilla

Monesti ihmiset pystyvät näkemään oman ahdistuksensa taustalla jonkin syyn, kuten työkiireet, ongelmat parisuhteessa tai jostain muusta syystä jatkuvan stressin alla elämisen. Jos ahdistuksen syyt ovat hahmotettavissa, se saattaa hieman helpottaa omaa oloa. Ahdistuksesta irtipääseminen on myös luultavasti helpompaa, jos ahdistuksen syihin vain pystytään vaikuttamaan.

Mielenterveyden häiriöksi luokiteltavassa ahdistuksessa ahdistuneisuuden perimmäiset syyt ovat yleensä häiriöstä kärsivälle itselleen epämääräisempiä ja vaikeammin tunnistettavia. Ahdistuneisuudesta kärsivä ei välttämättä edes yhdistä omiaan oireitaan ahdistukseen, vaan esimerkiksi epäilee oireiden syyksi jotain vakavaa sairautta, kuten syöpää.

Ahdistuneisuuteen saattavat vaikuttaa aiemmat elämänkokemukset erilaisine menetyksineen ja pelkoineen. Ahdistus voikin tuntua eräänlaiselta valmiustilalta: ihminen tarkkailee herpaantumatta ympäristöään ja itseään ja pelkää jotain pahaa tapahtuvan.

Ahdistuneisuushäiriöistä kärsivät eivät siis usein hae hoitoa juuri ahdistukseen, mutta he saattavat oireiden takia muuten käyttää paljon terveyspalveluja. Ahdistuneisuushäiriötä voidaan tehokkaasti hoitaa psykoterapialla ja masennuslääkkeillä. Psykoterapian avulla voidaan yrittää pureutua ahdistuneisuuden syihin ja löytää keinoja siitä irtipääsemiseksi. Joskus ahdistuneisuus ennakoi masennuksen ilmaantumista, joten hoidon hakeminen hyvissä ajoin saattaa ehkäistä masennuksen puhkeamista.