Hyvän mielen työpaikka® -merkki

Hyvän mielen työpaikka® -merkki on

  • arviointiväline, joka auttaa työpaikkoja arvioimaan, miten mielenterveys huomioidaan, sekä suunnittelemaan, mitä tulisi vielä huomioida mielenterveyden edistämistyössä.
  • kannustin, joka rohkaisee työpaikkoja edistämään mielenterveyttä työpaikoilla, esimerkiksi kiinnittämällä huomiota mielenterveyttä suojaaviin ja kuormittaviin tekijöihin.
  • tunnustus siitä, että työpaikka täyttää mielenterveyden edistämisen minimikriteerit sekä sitoutuu mielenterveyden suunnitelmalliseen vahvistamiseen.

Merkin myöntää MIELI Suomen Mielenterveys ry. Siirry Hyvän mielen työpaikka -merkin sivuille tästä.

Yhteystiedot

Sirpa Väänänen
Suunnittelija
Hyvän mielen työpaikka -merkki ja Yrittäjäkilta-toiminta Mielenterveyden edistämisen osasto

+358 40 6791 501Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki