Mieli työssä® -koulutus

Koulutus antaa työkaluja ja taitoa siihen, kuinka jokainen voi yksilönä ja työyhteisön jäsenenä tukea mielen hyvinvointia työelämässä.

Mieli työssä -koulutus antaa tietoa siitä miksi mielenterveys ja sen johtaminen on osa organisaation strategista kyvykkyyttä. Esimiehenä saat tietoa siitä millainen johtaminen tukee mielenterveyttä, taitoa siihen kuinka tunnistaa keskeisiä työkykyä haastavia mielenterveyden ongelmia ja kuinka ottaa niistä nousevan huolen puheeksi.

Lisätietoa koulutuksesta

Sari Nuikki, Mielenterveys työelämässä -yksikkö
sari.nuikki@mieli.fi

 

Yhteystiedot

Sari Nuikki
Päällikkö, erityisasiantuntija, psykologi
Mielenterveys työelämässä- yksikkö

+358 50 520 8941Maistraatinportti 4 A, 7 krs, 00240 Helsinki