Yrittäjäkilta

Yrittäjäkilta koostuu Yrittäjän hyvinvointikoulutuksesta ja Kilta-vertaistukiryhmistä. Mahdollisuus oppia hyvinvoinnin taitoja ja verkostoitua samassa elämäntilanteessa olevien kanssa vahvistaa osallistujien hyvinvointia. Samalla kertyy välineitä myös yritystoiminnan paremmalle sujumiselle, hyvälle työskentelyilmapiirille ja tuottavuustekijöiden vahvistamiselle.

Yrittäjän hyvinvointikoulutus edistää yrittäjien hyvinvointia ja työssä jaksamista. Koulutus on 14 tunnin kokonaisuus, ja siitä saa todistuksen. Siinä opitaan muun muassa:

  • mielenterveydestä voimavarana, jota voi treenata ja kehittää kuten fyysistä kuntoa,
  • selviytymiskeinoista elämän kriiseissä ja vaikeuksissa,
  • hyvinvoinnin työkaluja omasta, läheisten ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimiseen,
  • paremman jaksamisen ja läsnäolon askelmerkkejä,
  • sujuvamman ajattelun ja työnteon keinoja.

Vertaistukea ja mahdollisuuden verkostoitua toisten yrittäjien kanssa tarjotaan Kiltaryhmissä. Kiltaryhmä tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa luottamuksellisesti yrittäjän arjen kokemuksia, huolia ja oivalluksia. Vertaistuen muodossa saatu ulkopuolinen tuki, mahdollisuus verkostoitumiseen ja yrittäjien väliseen vuorovaikutukseen on kohtaamista, vastavuoroista ymmärrystä ja kokemusten vaihtoa parhaimmillaan.

Yhteystiedot

Kirsi Nurminen
Asiantuntija
Mielenterveys työelämässä- yksikkö

+358 40 482 1534Maistraatinportti 4 A, 7 krs, 00240 Helsinki