Maahanmuutto on iso elämänmuutos

Jokainen maahanmuuttaja käy uudessa maassa läpi maahanmuuttoprosessin. Prosessin aikana hän käsittelee sisäisesti niitä vaikutuksia, joita ulkoisten olosuhteiden muuttuminen on aiheuttanut hänen elämälleen. Muutoksen vaikutukset on käytävä läpi, vaikka muuttaisi kulttuuriltaan kotimaansa kaltaiseen maahan. Vaikutukset voivat kuitenkin olla sitä voimakkaampia, mitä erilaisempi kotimaa on uuteen maahan verrattuna.

Muutoksen käsittely etenee yksilöllisesti ja siihen vaikuttavat muun muassa lapsuuden kokemukset, ikä, sukupuoli, koulutus, etninen ja uskonnollinen tausta, kotimaan kulttuuri, muuton syyt, traumaattiset kokemukset, turvapaikan odottamisen pituus ja epävarmuus, asenteet maahanmuuttajia kohtaan sekä sosiaalisen tuen olemassaolo tai sen puuttuminen.

Katso video "Maahanmuutto ja mielenterveys selkosuomeksi"

Syyt maahanmuutolle ovat erilaisia. Esimerkiksi pakolainen joutuu jättämään kotimaansa sodan tai vainon vuoksi. Usein hän joutuu äkillisesti luopumaan paljosta eikä hänellä ole välttämättä aikaa valmistautua lähtöön. Joskus pakoa on valmisteltu pitkään, mutta siitä ei ole voinut kertoa kenellekään. Monesti läheisiä ei ole ehtinyt tai voinut hyvästellä. Useimmiten pakolainen on kokenut paljon vaikeita vaiheita jo kotimaassaan. Myös matka uuteen maahan on saattanut olla pitkä ja vaikea, monet ovat asuneet pakolaisleirillä. Selviytyäkseen kaikesta kokemastaan ja pystyäkseen toimimaan pakolainen joutuu usein jäädyttämään tunteensa.

Siirtolainen taas on suunnitellut lähtöään. Useimmiten hän haluaa parantaa elämänolojaan jollakin tavalla. Ehkä mielessä on opiskelu tai parempi tulevaisuus koko perheelle tai kenties halutaan vain kokeilla siipiä uudessa maassa. Joskus myös siirtolaisen päätös lähteä syntyy olosuhteiden pakosta ja hänelläkin saattaa olla traumaattisia kokemuksia. Useimmiten hän kuitenkin ehtii ja voi suunnitella lähtöään, hyvästellä läheisiään ja järjestellä asioitaan.

Lähdön syistä riippumatta kaikki joutuvat luopumaan jostakin, kun lähtevät uuteen maahan ja jokainen käy läpi prosessin, jossa hän sopeutuu uuteen tilanteeseen. Toisille muutos on kivuton, innostava ja myönteisen uteliaisuuden sävyttämä, toisilla prosessi voi kestää vuosia ja olla tuskallinen. Jälkimmäinen on usein tilanne turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kohdalla, mutta asettuminen uuteen maahan on haasteellista myös siirtolaisille. Useimmiten sopeutuminen vie paljon aikaa ja on välillä vaikeaa.

Vain harva osaa etukäteen varautua siihen, miten stressaavaa uuteen kulttuuriin asettuminen voi olla. Stressi, joka ilmenee ahdistuneisuutena ja paineena on luonnollinen reaktio kulttuurin ja ympäristön vaihdokseen. Välillä kaikki voi tuntua vieraalta ja vaikealta. Myös epätoivon tunteet ovat tavallisia. Monet kokevat myös muita voimakkaita tunteita ja reaktioita, jotka saattavat hämmentää ja pelottaa. Kyseessä on kuitenkin täysin normaali reaktio muutokseen. Vaikeidenkin vaiheiden jälkeen edessä on yleensä uusi alku ja oma elämä uudessa maassa alkaa löytyä.