Minulla on paha olla

Tietty määrä ahdistusta kuuluu elämään. Hyvät ja huonot hetket vuorottelevat, mutta joihinkin ikäviin asioihin on kuitenkin viipymättä etsittävä ratkaisukeinoja.

Väsyttää, ahdistaa, kaikki tuntuu kaatuvan päälle. Liika stressi, ongelmat perheessä tai seurustelusuhteessa, kovat paineet omasta ulkonäöstä tai kouluarvosanoista, yksinäisyys tai esimerkiksi koulukiusaaminen voivat vaikuttaa siihen, että paha olo on jatkuvaa, eikä tunnu loppuvan. 

Nuorena tämä on erityisen raskasta, koska silloin joitain asioita saattaa kokea ensimmäistä kertaa eikä ole vielä tottunut siihen, että esimerkiksi seurustelusuhteen loppumisesta seuraava paha olo menee kyllä ohi. Myös huonot välit vanhempiin paranevat yleensä jälleen myöhemmin elämässä. Vanhempiin kannattaa kuitenkin yrittää ylläpitää keskusteluyhteyttä eli puhua heidän kanssaan asioista silloinkin, kun ei yhtään huvittaisi.

Vaikka pahalla ololla onkin taipumus loppua itsestään, ajan kanssa, siihen ei kannata jäädä vellomaan. Pahan olon lopettamiseksi kannattaa tehdä ainakin sen verran mitä pystyy. Mielialaan vaikuttavat esimerkiksi:

  • Kyky purkaa stressiä

Hyvät stressinpurkamiskeinot ovat erittäin tärkeitä oman jaksamisen kannalta. Joku purkaa stressiä tekemällä rentoutusharjoituksia, toinen tekee yhdessä ystävän tai perheen kanssa hyvää ruokaa ja kolmas käy metsässä kävelylenkillä, neljäs syventyy hyvään kirjaan. Itselle sopivien stressinkäsittelykeinojen löytämisestä on paljon hyötyä.

  • Kyky nähdä asiat monelta kannalta

Kyky katsoa asioita monelta eri kannalta auttaa löytämään vaikeasta tilanteesta ulos ja huomaamaan asioiden hyvät puolet. Voi esimerkiksi kuvitella, mitä ystävä tekisi ollessaan samassa tilanteessa tai tehdä paperille listan jonkun asian hyvistä ja huonoista puolista.

  • Ajatukset tulevaisuudesta

Tulevaisuuden ajatteleminen saattaa auttaa silloin, kun ei muuten jaksaisi esimerkiksi tehdä koulutöitä. Hyvin hoidetut opiskelut auttavat jatko-opintoihin hakeutumisessa ja tuovat siten enemmän vaihtoehtoja tulevaisuuden suunnitteluun ainakin opiskelun osalta. Tulevaisuuden miettiminen on erityisen tärkeää, jos masentaa tai ahdistaa.

Tulevaisuutta ei voi tietää etukäteen, mutta yleensä se tuo mukanaan sekä paljon hyvää että yllättävää. Esimerkiksi monelle koulussa kiusatulle seuraava kouluaste (esimerkiksi lukio, ammattikorkeakoulu tai yliopisto) on ollut sellainen paikka, jossa ei ole enää tarvinnut pelätä tulevansa kiusatuksi ja jossa on saanut onnellisia kokemuksia ryhmässä toimimisesta.

  • Omien vahvuuksien ajattelu

Jokaisella ihmisillä on lukuisia hyviä ominaisuuksia, joiden avulla pärjätä elämässä. Nuorena näitä ei välttämättä vielä havaitse ja jotkut ominaisuudet tulevat esiin vasta vähän vanhempana. Esimerkiksi nuorempana itsensä epäsosiaaliseksi kokeva saattaa myöhemmin huomata olevansa hyvinkin sosiaalinen oikeaan seuraan päästyään. Vanhempana myös huomaa ja ymmärtää, että kaikkien ei tarvitse olla ulospäinsuuntautuneita ja seurallisia, vaan jokainen on sosiaalinen omalla tavallaan.

Vaikka omia hyviä ominaisuuksia on joskus vaikea nähdä, kannattaa yrittää kiinnittää niihin huomiota. Olenko esimerkiksi erityisen hyvä ja luotettava ystävä? Olenko hyvä kuuntelemaan ja keskittymään? Osaanko kirjoittaa taitavasti tai laskea matematiikan laskuja? Olenko hyvä soittamaan jotain soitinta tai juoksemaan pitkiä matkoja? Olenko taitava samastumaan muiden ihmisten tunteisiin ja siten ymmärtämään, mitä he tuntevat ja ajattelevat? Osaanko hakea iloa pienistä asioista tai piristää muita ihmisiä? Olenko hyvä keksimään itselleni tekemistä yksin ollessani?

Hyviä ominaisuuksia on aivan yhtä paljon erilaisia kuin ihmisiäkin. Omien hyvien puolien tunnistamisesta saattaa olla apua esimerkiksi ammatin löytämisessä, ystävien kanssa olemisessa tai stressin käsittelyssä.

 Tärkeitä mielialalle ovat myös:

  • Riittävä nukkuminen

Liian vähäisen unensaannin on huomattu altistavan masennukselle.

  • Sopiva määrä liikuntaa

Liikunta piristää ja lisää mielihyvää aiheuttavien hormonien tuotantoa. Jos liikunnasta tulee pelkkää suorittamista tai sitä on liikaa, se ei kuitenkaan enää edistä hyvinvointia.

  • Terveellinen ruoka ja riittävä syöminen

Epäterveellinen ruoka ja liiallinen tai liian vähäinen syöminen väsyttävät ja vaikuttavat omaan mielialaan haitallisesti.

On asioita, joita ei saisi tapahtua ollenkaan, mutta joita valitettavan monet nuoret joutuvat kohtaamaan. Näihin asioihin on viipymättä puututtava ja niihin on etsittävä ratkaisukeinoja:

Koulukiusaaminen on pyrittävä välittömästi lopettamaan.

Väkivaltaa ei kenenkään pidä sietää, fyysinen väkivalta on myös aina poliisiasia. Jos perheessä, parisuhteessa tai kaveripiirissä on väkivaltaa, kannattaa aina hakea apua luotettavilta aikuisilta. Neuvoja saat esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitosta, Varjomaailma-sivustolta, Kriisipuhelimesta ja Rikosuhripäivystyksen nuortensivut.

Mil­loin ha­kea apua kou­lu­ter­vey­den­huol­los­ta?

Esimerkkejä: Väsyttää jatkuvasti, haluaa puhua jostain järkyttävästä asiasta, epäilee itsellään tai ystävällään syömishäiriötä tai masennusta.

Mil­loin ha­kea apua so­si­aa­li­työn­te­ki­jäl­tä?

Esimerkkejä: Perheessä on väkivaltaa, vanhemmalla on alkoholiongelma, vanhemmilla ei ole rahaa ostaa ruokaa.

Huom! Edellä mainitut ovat vain esimerkkejä, kyseisiä tahoja voi lähestyä myös monessa muussa asiassa! Kannattaa muistaa, että kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, koulukuraattori ja koulupsykologi ovat olemassa juuri sitä varten, että oppilaat voivat kertoa heille huolistaan.

Pahaa oloa ei kannata jäädä yksin murehtimaan. Vaikeista asioista kannattaa yrittää puhua vanhemmille, muille sukulaisille, koulun tukioppilaille tai esimerkiksi yllä mainituille sosiaalityöntekijälle, kouluterveydenhuollon työntekijöille tai MLL:n lasten ja nuorten puhelimen vastaajalle. Sekasin-chat päivystää ma-pe klo 9-24 ja viikonloppuisin klo 15-24. MLL:n Nuortennetissä voi keskustella ja kysyä mieltä askarruttavista asioista. Väestöliiton nuorten sivuilla voi tutustua ja kysyä nuoruusiän kehitykseen ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.

Jos kotonasi juodaan paljon alkoholia tai vanhempien alkoholinkäyttö mietityttää, kannattaa vierailla Varjomaailmassa. Varjomaailma on nuorille tarkoitettu sivusto, josta saat apua ja tukea!

Vaikka ensiksi tuntuisi siltä, että kukaan ei voi auttaa, yleensä apua kyllä löytyy. Tavallisesti on myös olemassa joku, joka on aiemmin ollut samassa elämäntilanteessa ja osaa kertoa omista kokemuksistaan. Auttaviin netti- ja puhelinpalveluihin voi ottaa yhteyttä nimettömänä.

Vanhemmille löytyy lisätietoa nuoren auttamisesta MLL:n Vanhempainnetin Kipupisteitä-osiosta.