Kohti parantumista

Moni vaikeakin sairaus on nykyään parannettavissa. Lääketieteen tarjoamat hoidot ovat kehittyneet valtavasti viime vuosikymmeninä ja ne kehittyvät edelleen. Vakavan sairauden hoito on yleensä vaativaa ja edellyttää ponnistelua.

Lääketieteen ammattilaiset antavat tutkimustulosten perusteella suuntaa-antavan parantumisennusteen, mutta heilläkään ei ole aina tulevaisuudesta tarkkaa tietoa. Heidän näkökulmastaan sairastuneen sitoutuminen hoitoon on kuitenkin tuloksellisen hoidon edellytys.

Sairauteen paneutumista ei vaadita ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisilta. Sairastuneelta ja hänen läheisiltään edellytetään omistautunutta asennetta ja toimivia arjen rutiineja.

Rankat hoidot sivuvaikutuksineen, säännölliset lääkitykset, tilanteen jatkuva seuranta ja mahdollisiin muutoksiin reagoiminen kuuluvat usein sairastuneen arkipäivään. Kaikkien näiden suhteen olisikin tärkeää yrittää löytää oma ja yhteinen motivaatio. Läheisillä voi olla myös tärkeä tehtävänsä siinä, että sairastunut jaksaa sitoutua hoitoon ja pitää huolta säännöllisestä arjesta. Myös vertaistuki voi auttaa jaksamaan tässä.

Sitoutuminen omaan terveyteen voi näkyä myös omassa arjessa, elintapojen tarkistamisena ja kohentamisena. Sairastaessa tarvitaan erityisen paljon vahvistavia elintapoja. Saanko riittävästi lepoa ja palautumista? Onko arjessa heikentäviä tai haitallisia elintapoja, joista olisi aika luopua? Ravitsenko kehoani ja mieltäni monipuolisesti?

Sairaudesta parantuessa alkaa huomata vaiheita, kun elpyminen pääsee vauhtiin. Olo tuntuu vahvemmalta, oireet lievittyvät ja tutkimustuloksetkin vahvistavat sairauden jäävän taakse. Edistymisestä saa kokea iloa ja vapautta, mutta samalla on hyvä pitää mielessä toipumisvaiheen kenties vielä rajalliset voimavarat. Toipuminen tapahtuu usein vähitellen, ei yhdessä hetkessä.

Moni vakavasta sairaudesta parantunut on todennut, että sairastuminen muutti suhtautumista moneen asiaan. Joku saa kokemastaan kriisistä niin paljon henkisen selviytymisen välineitä, että ryhtyy vertaistukijaksi toisille sairastuneille. Potilasjärjestöt järjestävät koulutusta niille, jotka kokevat vapaaehtoistyön itselleen sopivaksi.

Kun kuntoutuminen on edennyt jo pidemmälle, ja paluu tavalliseen arkeen vakiintunut, voi kenties huomata koettelemuksessa hyviäkin puolia. Ehkä omaa terveyttä ja toimintakykyä osaa arvostaa uudella tavalla, ehkä aiempi arvojärjestys on kiteytynyt tai jopa muuttunut niin, että turhia asioita on jäänyt omasta elämästä pois.

Seuraava sivu: Vertaistuella kuulluksi ja ymmärretyksi

Takaisin pääsivulle Sairastuminen voi olla kriisi