Kun työttömyys jatkuu ja jatkuu

Pitkäaikaiseksi työttömyydeksi kutsutaan yli vuoden kestänyttä työttömyyttä. Työttömäksi voi joutua monen eri asian johdosta.

Erityisesti laman aikaan monet yritykset ja toimijat joutuvat luopumaan osasta työntekijöitään ja irtisanomisilta ei aina voida välttyä. Opiskelujen loppumisen jälkeen voi olla, ettei työpaikkaa ole vielä löytynyt. Sairastuminen tai vammautuminen voi heikentää jo työssä olevan selviytymistä.

Työnhakuun liittyy usein stressiä ja työtä ei välttämättä löydy hetkessä. Työnhaku vaatii paljon työnhakijalta. Työn saamista voivat vaikeuttaa esimerkiksi hakijan ja työnkuvan yhteensopimattomuus, mutta myös esimerkiksi alueelliset työllistymismahdollisuudet voivat olla heikot.

Tutut rutiinit auttavat pysymään kiinni arjessa. Lisääntynyttä vapaa-aikaa voi myös hyödyntää sillä aikaa kun etsii työtä. Jossain toiminnassa mukana oleminen, vaikkapa vapaaehtoistyön muodossa, erilaiset harrastukset tai mahdollisesti kouluttautuminen, kannattaa ja kartuttaa kokemusta ja antaa usein myös onnistumisen elämyksiä. Myös pätkätyöt voivat toimia mahdollisuuksia lisäävästi. Niiden kautta voi löytää vakituisemman työpaikan ja uutta työtä hakiessasi sinulla on näyttöä työkokemuksesta ja halusta tarttua työhön.

"Työttömyyden lisääntyminen on kohdistunut viimeaikoina eniten nuoriin ja erityisesti nuoriin miehiin."

Pitkäaikainen työttömyys ja jatkuva työnhaku voivat tuntua lannistavilta sekä luoda avuttomuuden tunnetta ja masentuneisuutta. Tilannetta voivat vaikeuttaa myös esimerkiksi velka- tai mielenterveysongelmat. Masentuneena tai rahahuolien painaessa ei aina edes jaksa hakea töitä tai muutenkaan pysyä aktiivisena.

Tilanteessa ei kuitenkaan kannata jäädä yksin vaan hakea apua. Mikäli talousasiasi vaikeutuvat, ei ongelmia kannata siivota maton alle, sillä se aiheuttaa usein lisää ongelmia. Mistä apua talousvaikeuksiin?

Mikäli sinulla on vaikeuksia selvitä työssä jonkin terveydellisen seikan takia, kannattaa selvittää erilaiset kuntoutusmahdollisuudet. Lisätietoa kuntoutuksesta saat Työ- ja elinkeinotoimistosta (työvoimatoimisto)  ja KELAsta  Esimerkiksi masennusta voidaan hoitaa ja työelämään pääsee jälleen paremmin kiinni kuntoutumisen jälkeen.

Työelämästä voi joutua jäämään jonkin sairauden vuoksi myös kokonaan pois. Tällöin kannattaa selvittää mahdollisuudet työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Työllistymistä tukevaan toimintaan, kuten työvoimakoulutuksiin, työharjoitteluun tai esimerkiksi palkkatuettuun työhön osallistuminen usein kannattaa. Lue työ- ja elinkeinotoimiston sivuilta, mitä palveluja sinulle voidaan tarjota. Nuorille on suunnattu erilaisia palveluja, kuten koulutusta, ammatinvalintapalveluja ja työharjoittelua. Lue lisää nuorten palveluista. Useilla paikkakunnilla järjestetään nuorille myös erilaista pajatyyppistä toimintaa. Työpajoissa voi harjoitella työkykyjä, valmentautua koulutukseen ja samalla tavata muita nuoria. Lue lisää työpajoista.

Lue artikkeli "Tukitoimet vahvistavat työttömän elämänhallintaa". Artikkeli on julkaistu Tesso-lehden numerossa 6/2010.

Lue myös artikkeli Woodfoxista, sosiaalisesta yrityksestä, jonka kautta sadat pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset ovat työllistyneet. Artikkeli on julkaistu Mielenterveys-lehdessä 3/2015.