Mielenterveyshäiriöt uhkaavat nuorten työkykyä ja tuottavuutta

Uutiset

Mielenterveyden ja käytöshäiriöiden takia sai työkyvyttömyyseläkettä 5649 nuorta vuoden 2014 lopussa, ja määrä oli jo noin prosentti kaikista 16–24-vuotiaista.

Mielenterveysperusteisia eläkkeitä on myönnetty nuorille yhä enemmän viime vuosina. Ylen yhdessä Suomen Mielenterveysseuran, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Mielenterveyden keskusliiton kanssa toteuttama Sekasin-kampanja rohkaisee nuoria puhumaan ongelmistaan ja tarjoaa 24/7-keskusteluapua.

Merkittävä osa nuorten työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään määräaikaisina, koska tarkoituksena on palauttaa työkyky hoidon ja kuntoutuksen avulla. Mielenterveyshäiriöisten kuntoutus alkaa usein viiveellä, jolloin nuorella on takanaan jo pitkä sairastamisjakso.

Työkyvyn palautuminen vie monesti vuosia. Mitä pidempään nuori on poissa työelämästä, sitä epätodennäköisempää on töihin palaaminen. Pitkä sairastaminen estää nuorta kerryttämästä työelämän edellyttämiä tärkeitä taitoja ja kokemusta sekä nostaa näin syrjäytymisriskiä.

Mielenterveyden häiriöiden on arvioitu aiheuttavan vuosittain yhteensä neljän miljardin euron edestä työpanoksen menetyksiä Suomessa. Nuorten pitäminen työelämässä vähentää menetyksiä tehokkaasti, sillä heillä on mahdollisia työvuosia eniten jäljellä. Mielenterveys on tässä avainasemassa, sillä 80 prosenttia kaikista nuorten työkyvyttömyyseläkkeistä on mielenterveysperusteisia.

Nuorille varhain tarjottava tuki ja hoito estävät ongelmien syvenemistä sekä vähentävät työ- ja opiskelukyvyn menettämisen riskiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa tulisi varmistaa, että nuoret saavat apua mahdollisimman varhain oireiden ilmettyä. Kouluille tulisi antaa resursseja mielenterveyden edistämiseen ja pysyvien tukimuotojen ylläpitämiseen, sekä henkilöstön mielenterveysosaamisen kehittämiseen.

Suomen Mielenterveysseura, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Mielenterveyden keskusliitto toteuttavat Yleisradion kanssa SEKASIN-kampanjan, jonka tarkoitus on rohkaista nuoria puhumaan ongelmistaan sekä herätellä vaikuttajia mielenterveystyön haasteisiin. Kampanja tarjoaa nuorille ilmaista keskusteluapua verkossa 23.–29. toukokuuta vuorokauden ympäri. Auttavat palvelut on koottu osoitteeseen www.sekasin247.fi.

Lisätietoja:

Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, Suomen Mielenterveysseura
0400 508 234, sari.aalto-matturi@mielenterveysseura.fi

Tatjana Pajamäki, auttavien puhelinten päällikkö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
050 562 4299, tatjana.pajamaki@mll.fi

Heini Kapanen, työ- ja koulutusvalmennuspäällikkö, Mielenterveyden keskusliitto
046 920 0564, heini.kapanen@mtkl.fi

Markku Mastomäki, tuottaja, Yleisradio
040 869 1295, markku.mastomaki@yle.fi

Takaisin