Hyvän mielen koulu - Mielenterveystaitoja yläkouluun


Miten nuorten mielenterveyttä voidaan tukea yläkoulussa? Mitä mielenterveystaidot ovat ja miten niitä opetetaan?

Koulu on paikka, jossa harjoitellaan elämässä tarvittavia taitoja, kuten taitoa tunnistaa ja käsitellä tunteita sekä yhdessäolon taitoja. Mielenterveyttä voidaan edistää hyvin arkisin tavoin; arvostava ja kiireetön kohtaaminen, myönteinen palaute ja osallistaminen ovat keskeisiä arjen tapoja lisätä mielen hyvinvointia yhteisössä.

Olemme kehittäneet yläkoulun henkilöstölle Hyvän mielen koulun opetusaineiston ja koulutuskokonaisuuden mielenterveyden edistämiseen.

Koulutuksen tavoitteet

 • vahvistaa koulun aikuisten ymmärrystä ja osaamista oppilaiden mielenterveyden edistämisessä yläkoulussa
 • tutustua mielenterveystaitojen opetusmateriaaliin ja harjoituksiin toiminnallisten työpajojen kautta
 • saada työkaluja vuonna 2016 voimaan astuneen opetussuunnitelman sisältöjen mukaiseen opetukseen mielenterveyden alueella
 • saada ideoita yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen yläkouluissa

Luennon sisällöt:

 • Mielenterveys yläkoululaisen voimavarana
 • Nuoruus kehitysvaiheena, huolen puheeksi ottaminen
 • Tutustuminen Hyvän mielen koulu -käsikirjaan

Työpajatyöskentelyn teemat:

 • Ryhmäytymistä ja näkemysten vaihtoa
 • Rauhoittuminen ja läsnäolo
 • Tunnetaidot ja kohtaamisen keinoja
 • Yhteistyöllä Hyvän mielen kouluksi

 

Maksullinen tiiviskurssi kestää kolme tuntia (3 h).

Hinnat:

max. 35 henkilöä 650 e + aineisto ja mahdolliset kouluttajan matka- ja majoituskulut

36-70 henkilöä 1000 e + aineisto ja mahdolliset kouluttajan matka- ja majoituskulut

71-100 henkilöä 1250 e + aineisto ja mahdolliset kouluttajan matka- ja majoituskulut

Koulutuksen aineisto: Hyvän mielen koulun - käsikirja (n. 160 s.) sekä Mielenterveys voimaksi -kortit.

 

Kiinnostuitko?

Kysy lisää ja tilaa koulutus omalle koulullesi/alueellesi keväälle 2020!
Yhteystiedot

Reetta Nurmi
Suunnittelija, kouluttaja
Mielenterveyden edistäminen koulussa

+358 40 358 8433Maistraatinportti 4 A, 7. kerros, 00240 Helsinki