Hyvän mielen koulu - Mielenterveystaitoja yläkouluun


Miten nuorten mielenterveyttä voidaan tukea yläkoulussa? Mitä mielenterveystaidot ovat ja miten niitä opetetaan?

Koulu on paikka, jossa harjoitellaan elämässä tarvittavia taitoja, kuten taitoa tunnistaa ja käsitellä tunteita sekä yhdessäolon taitoja. Mielenterveyttä voidaan edistää hyvin arkisin tavoin; arvostava ja kiireetön kohtaaminen, myönteinen palaute ja osallistaminen ovat keskeisiä arjen tapoja lisätä mielen hyvinvointia yhteisössä.

Olemme kehittäneet yläkoulun henkilöstölle Hyvän mielen koulun opetusaineiston ja koulutuskokonaisuuden mielenterveyden edistämiseen.

Hyvän mielen koulu on suunnattu yläkoulun henkilöstölle ja se antaa välineitä yläkoululaisen mielenterveyden edistämiseen.

Koulutuksen tavoitteet

 • vahvistaa koulun aikuisten ymmärrystä ja osaamista oppilaiden mielenterveyden edistämisessä yläkoulussa
 • tutustua mielenterveystaitojen opetusmateriaaliin ja harjoituksiin toiminnallisten työpajojen kautta
 • saada työkaluja vuonna 2016 voimaan astuneen opetussuunnitelman sisältöjen mukaiseen opetukseen mielenterveyden alueella
 • saada ideoita yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen yläkouluissa

Maksuton opetusmateriaalipaketti pitää sisällään Hyvän mielen koulun - käsikirjan (n. 160 s.) sekä Mielenterveys voimaksi -kortit. Kehitteillä myös sähköistä lisämateriaalia.

Koulutuksessa on lähiopetusta 6 t ja se koostuu luento-osasta (3 t) ja työpajaosasta (3 t).

Luennon sisällöt:

 • Mielenterveys yläkoululaisen voimavarana
 • Tutustuminen Hyvän mielen koulu -käsikirjaan
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot hyvinvoinnin tukena
 • Nuoruus kehitysvaiheena, huolen puheeksi ottaminen

Työpajatyöskentelyn teemat:

 • Ryhmäytymistä ja näkemysten vaihtoa
 • Rauhoittuminen ja läsnäolo
 • Tunnetaidot ja kohtaamisen keinoja
 • Yhteistyöllä Hyvän mielen kouluksi

Kevään 2019 koulutukset:

Helsinki 23.-24.4.2019 klo 13-16.

Tämä koulutus on täynnä.

 

Kiinnostuitko? Kysy lisää ja tilaa koulutus omalle alueellesi!
Yhteystiedot

Reetta Nurmi
Suunnittelija, kouluttaja
Mielenterveyden edistäminen koulussa

+358 40 358 8433Maistraatinportti 4 A, 7. kerros, 00240 Helsinki