Mima - Mielenterveystaitoja maahan muuttaneille oppilaille


Mima - Mielenterveystaitoja maahan muuttaneille oppilaille -koulutus syventää osaamista mielenterveyden edistämisestä. Kohderyhmänä on kulttuurisesti moninaisia oppilaita työssään kohtaava perusopetuksen henkilöstö. Koulutusaineistona toimii Mima-tukiaineisto (5 e/kpl) ja Millainen on sinun tarinasi -juliste.

Koulutuksen tavoitteet

  • oppia kohtaamaan maahanmuuton kokeneet oppilaat ja heidän kotiväkensä kotoutumista ja mielenterveyttä edistävällä tavalla
  • perehtyä maahan muuttaneiden erityistarpeet huomioivaan mielenterveystaitojen opetusaineistoon
  • saada välineitä sosioemotionaalisten taitojen opettamiseen oppilaille, joilla on kielellisiä haasteita
  • tutustua maahanmuuton psyykkiseen prosessiin sekä ymmärtää oppilaan mahdollisen traumataustan vaikutus koulunkäyntiin

Koulutuksen rakenne

Mielenterveyden edistäminen koulussa (3 t):

  • Suoja- ja riskitekijät; voimavarat ja haasteet
  • Minä, me ja muut: ryhmähengen rakentaminen ja identiteetin kehittymisen tukeminen
  • Kotoutumisen tukeminen, kriisiprosessin ja traumataustan huomioiminen

Työpajat (yhteensä 3 t, työpajavaihtoehdoista toteutetaan 2-3):

  • Tunne- ja kaveritaidot
  • Identiteetin tukeminen
  • Prosessidraamatyöskentelyä oppilaan kohtaamisesta

Vapaavalintainen Mima-verkkokurssi:

Teoriaa, videoita, testejä ja tehtäviä sisältävä moodle-kurssi käsittelee emotionaalisen turvallisuuden luomista, syrjinnän ehkäisyä ja monikulttuurisia valmiuksia mielenterveyden edistämisen näkökulmasta.

Kysy lisää maksuttomista opetustoimen henkilöstökoulutuksista! Koulutuksia järjestetään vuoden 2021 aikana Vantaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Oulussa ja Turussa. Tilaa koulutus alueellesi!
Yhteystiedot

Riikka Nurmi
Asiantuntija
Mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa

+358 40 678 7392Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki