Mima - Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille


Mima - Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille -koulutus syventää osaamista mielenterveyden edistämisestä. Kohderyhmänä on erityisesti viime vuosina maahan muuttaneita oppilaita työssään kohtaava perusopetuksen henkilöstö. Koulutus on OPH-rahoitteinen eli osallistujille maksuton täydennyskoulutus. Jokainen osallistuja saa koulutuksesta maksuttoman Mima-tukiaineiston ja Millainen on sinun tarinasi -julisteen.

Koulutuksen tavoitteet

 • oppia kohtaamaan maahanmuuttajataustaiset oppilaat ja heidän kotiväkensä kotoutumista ja mielenterveyttä edistävällä tavalla
 • perehtyä maahanmuuttajan erityistarpeet huomioivaan mielenterveystaitojen opetusaineistoon
 • saada välineitä sosioemotionaalisten taitojen opettamiseen oppilaille, joilla on kielellisiä haasteita
 • tutustua maahanmuuttajan kotoutumis- ja kriisiprosessiin sekä ymmärtää oppilaan mahdollisen traumataustan vaikutuksen koulunkäyntiin
 • löytää keinoja myös omasta jaksamisesta huolehtimiseen

Mima –koulutus on kaksiosainen.

1) Kaikille yhteinen osuus:

 • ennakkotehtävä ilmoittautumisen yhteydessä,
 • kaksi puolikasta päivää (2 x 3 t)
 • kokeilua omassa työssä (2 x 45 min)
 • seurantakysely

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden mielenterveyden edistäminen koulussa (3 t):

 • Suoja- ja riskitekijät; voimavarat ja haasteet (Voimavarapuu)
 • Minä, me ja muut: ryhmähengen rakentaminen ja identiteetin kehittymisen tukeminen (ryhmädynamiikka-kuva, sarjakuvat kiusaamisesta)
 • Kotoutumisen tukeminen, kriisiprosessin ja traumataustan huomioiminen (Millainen on oma tarinasi)

Työpajat (yhteensä 3 t, työpajavaihtoehdoista toteutetaan 2-3)

 • Tunne- ja kaveritaidot (tunnemuistipelikortit, tunnepilvet, harjoituksia)
 • Identiteetin tukeminen
 • Prosessidraamatyöskentelyä maahanmuuttajaoppilaan kohtaamisesta

2) Mima-verkkokurssi (1 op): Teoriaa, videoita, testejä ja tehtäviä sisältävä moodle-kurssi käsittelee emotionaalisen turvallisuuden luomista, syrjinnän ehkäisyä ja monikulttuurisia valmiuksia mielenterveyden edistämisen näkökulmasta.

Kiinnostuitko koulutuksen järjestämisestä omalle alueellesi? Kysy lisää!

Syksyn 2019 koulutukset:

3.-4.9.19 Tampere

1.-2.10.19 Hyvinkää

21.-23.10.19 klo 14-17 Helsinki Koulutuskutsu ja ilmoittautuminen Koulutus on suunnattu perusopetuksessa työskenteleville

4.-5.11.19 klo 13-16 Espoo Koulutuskutsu ja ilmoittautuminen Koulutus on suunnattu perusopetuksessa työskenteleville

13. ja 20.11.19 klo 13-16 Vantaa Koulutuskutsu ja ilmoittautuminen Koulutus on suunnattu perusopetuksessa työskenteleville

25.-26.11.19 klo 13-16 Tampere Koulutuskutsu ja ilmoittautuminen Koulutus on suunnattu perusopetuksessa työskenteleville

Kevään 2019 koulutukset:

27.2., 6.3.19 ja 13.3.19 Vantaa

Syksyn 2018 koulutukset:

29.-30.8.18 Porvoo

23.-24.10.18 Helsinki

5.-6.11.18 Hyvinkää

 

 
Yhteystiedot

Riikka Nurmi
Asiantuntijakoordinaattori
Mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa

+358 40 678 7392Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki