Mind-Body Bridging (3 pv), Vaihe 1, Kotka syksy 2019