Mielenterveyspalvelut on turvattava myös kesän aikana

Uutiset

MIELENTERVEYSPALVELUT ON TURVATTAVA MYÖS KESÄN AIKANA

19.5.2009

Moni mielenterveyspalveluja tarvitseva on kesällä vaarassa jäädä kokonaan avun ulkopuolelle. Kunnista kuuluu hälyttäviä uutisia: ne ovat supistamassa erikoissairaanhoidon palveluita ja siirtämässä mielenterveyspotilaita sairaalasta avohoitoon. Suomen Mielenterveysseura ja Omaiset mielenterveystyön tukena -keskusliitto vaativat mielenterveyspalveluiden turvaamisen myös kesän aikana.

Psykiatrinen avohoito on monessa kunnassa terveyskeskusten vastuulla. Samaan aikaan uutisoidaan terveyskeskusten sulkemisesta tai ainakin palvelujen rajusta vähentämisestä kesäaikana. Hoitoa ei siis ole saatavilla ja sairauden kanssa selviytymisestä jää yhä enemmän omaisille.

Miten käy potilaiden, joilla ei ole perhettä tukenaan? Mielenterveysseuraa ja Omaiset mielenterveyden tukena keskusliittoa huolestuttavat edellisen laman kokemukset. Laitospaikkoja vähennettiin silloinkin, mutta avohoitoon ei saatu sieltä siirtyviä resursseja.

Reseptin uusiminen ei ole riittävää avohoitoa

Mielenterveyspalvelujen tilanne ei ennen nykyistä lamaakaan ole ollut hyvä. Vaikka hoitotakuu näyttäisi mielenterveystyössä toteutuvan tilastoissa, todellisuudessa lääkkeiden uusiminen kerran kuukaudessa ei ole mielenterveyspotilaan tai kuntoutujan tarvitsemaa tarkoituksenmukaista avohoitoa, painottaa Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Marita Ruohonen.

Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman suositukset laitoshoidon vähentämisestä ja avopalvelujen lisäämisestä ovat hyviä, mutta muutos on järjestöjen mukaan toteutettava potilaiden ja omaisten elämänlaatua huonontamatta. Myöskään mielenterveyspotilaiden omaisten tilanne ei näy missään tilastoissa, muistuttaa toiminnanjohtaja Kristiina Aminoff Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitosta.

Avohoito tarvitsee kehittämistä

”Psyykkinen sairaus vaikuttaa koko perheeseen ja läheisten elämään. Myös omaiset tarvitsevat tietoa, tukea ja neuvontaa jaksaakseen muuttuneessa tilanteessa. Tutkimukset ovat osoittaneet selkeästi omaisten tilanteen kuormittavuuden ja sen yhteyden masennuksen syntyyn. Esimerkiksi omaisten riski sairastua itse masennukseen on moninkertainen muuhun väestöön verrattuna.”

Avohoito-käsite on edelleen varsin epämääräinen ja abstrakti. Useimmiten avopalveluina puhutaan perinteisistä ajanvarauspalveluista, kun niiden rinnalle pitäisi kehittää monipuolisia liikkuvia ja päivystyksellisiä avopalveluita, erilaisia avohoitoyksiköitä ja päivä- ja kuntoutustoimintaa.

Aminoff ei jaksa uskoa, että tässä taloudellisessa tilanteessa toimivaa avohoitoa edes lähdetään rakentamaan. ”Hyvä ja laadukas avohoito, joka auttaa, ei koskaan ole halpaa. Etenkin siirtymävaihe avohoitopainotteisempaan järjestelmään edellyttää kunnilta huomattavaa panostusta.”

Lisätietoja

Suomen Mielenterveysseura

Toiminnanjohtaja
Marita Ruohonen
050 5677 526


Viestintäjohtaja
Kristina Salonen
0400 760 807


sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)mielenterveysseura.fiOmaiset mielenterveyden tukena -keskusliitto

Toiminnanjohtaja
Kristiina Aminoff
050 530 8120

sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)omaisten.org

Takaisin