Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta: Ikääntyneiden hyvinvointia ja mielenterveyttä vahvistettava

Uutiset

Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta näkee sote-uudistuksen mahdollisuutena uudistaa ikäihmisten palveluita niin, että mielenterveys ja hyvinvointi huomioidaan aiempaa kokonaisvaltaisemmin.

– Suomessa on kehitetty valtava määrä ikäihmisten hyvinvointiin liittyvää osaamista. Sote-uudistuksessa meillä on mahdollisuus koota alueittain hyvät käytännöt yhteen ja lähteä toteuttamaan niitä yli perinteisten sektorirajojen. On pohdittava miten palvelut toteutetaan ikäihmisten näkökulmasta kaikkein järkevimmin ja niin, että muodostuu saumaton palvelukokonaisuus sote-alueiden, kuntien ja järjestöjen kesken, muistuttaa Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Annika Saarikko.

Mielenterveystaidot kansalaistaidoiksi

Ikäihmisten on tärkeää tulla kohdatuksi ja kuulluksi. Sote-ammattilaisten kouluttaminen ikäsensitiiviseen mielenterveysosaamiseen on yksi avain parempiin palveluihin. Koulutusta on lisättävä myös ikäihmisten mielenterveyden ongelmien tunnistamisessa sekä esimerkiksi ikääntyvän väestön alkoholinkäyttöön ja lääkitykseen liittyvissä kysymyksissä. Yksinäisyyden torjunta on yksi ikäihmisten hyvinvoinnin avainkysymyksistä.

Kokemukset sote-työntekijöiden koulutuksista ovat olleet rohkaisevia Ruotsissa. Jokaisesta Ruotsin kunnasta löytyy työntekijä, joka on koulutettu huomioimaan erityisesti ikäihmisten mielenterveyden tarpeet. Välineenä on käytetty kansainvälistä Mielenterveyden ensiapu -mallia.

Hoitamattomat vaivat lisäävät itsemurhan riskiä, mielenterveysongelmia ja yksinäisyyttä. Vuonna 2014 peräti 163 yli 65-vuotiasta teki itsemurhan Suomessa. Masennuslääkkeitä määrättiin vuonna 2013 eniten yli 65-vuotiaille (11,5 %).

– Palveluita tarvitsevien ikäihmisten määrä kasvaa tulevina vuosina selvästi. On tärkeää rakentaa palvelupalettia tukemaan ikäihmisten toimintakykyä ja osallisuutta. Palveluiden on huomioitava esimerkiksi ikäihmisten elämänrytmin muuttuminen ja liikkumisen vaikeutuminen. Kotona asumisen lisääntyessä myös läheisten jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota, muistuttaa neuvottelukunnan puheenjohtaja Annika Saarikko.

Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan jäsenet:

 • kansanedustaja Annika Saarikko, pj. (kesk.)
 • kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.)
 • kansanedustaja Juho Eerola (ps.)
 • kansanedustaja Maria Tolppanen (ps.)
 • kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.)
 • kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok.)
 • kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd.)
 • kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.)
 • kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.)
 • kansanedustaja Jyrki Kasvi (vihr.)
 • kansanedustaja Li Andersson (vas.)
 • kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen (vas.)
 • kansanedustaja Mikaela Nylander (r.)
 • kansanedustaja Anna-Maja Henriksson (r.)
 • kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.)
 • kansanedustaja Sari Tanus (kd.)

Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta

Takaisin

Yhteystiedot

Sari Aalto-Matturi
Toiminnanjohtaja

+358 400 508 234Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki