Järjestöjen yhteistyö edistää mielenterveyttä

Mielenterveyspoolin muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat. Poolin tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Mielenterveyspoolin puheenjohtajana toimii toiminnanjohtaja Pia Hytönen (pia.hytonen@finfami.fi, 045 2631 690) ja hankkeen projektipäällikkönä Alviina Alametsä (+358 40 828 6553, alviina.alametsa@mielenterveysseura.fi).

Mielenterveyspoolin jäsenet

Asiantuntijajäsenet

Mielenterveyspoolin verkkosivut löytyvät osoitteesta www.mielenterveyspooli.fi. 

Yhteystiedot

Alviina Alametsä
Projektipäällikkö, Mielenterveyspooli 2.0 -hanke
Yhteystieto vaikuttamiseen liittyvissä kysymyksissä

+358 40 828 6553Maistraatinportti 4 A, 7. kerros, 00240 Helsinki

Eila Ruuskanen-Himma
Viestintäjohtaja

+358 400 770 949Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Kalle Erkkilä
Viestintäsuunnittelija
Mielenterveyspooli 2 -hanke

+358 40 192 9504Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki