Järjestöjen yhteistyö edistää mielenterveyttä

Mielenterveyspoolin muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat. Poolin tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Mielenterveyspoolin puheenjohtajana toimii toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka (olavi.sydanmaanlakka@mtkl.fi, 050 363 9920) ja hankkeen projektipäällikkönä Turkka Sinisalo (+358 40 828 6553, turkka.sinisalo@mieli.fi).

Mielenterveyspoolin jäsenet

Asiantuntijajäsenet

Mielenterveyspoolin verkkosivut löytyvät osoitteesta www.mielenterveyspooli.fi. 

Yhteystiedot

Kalle Erkkilä
Viestinnän asiantuntija
Mielenterveyspooli 2 -hanke

+358 40 192 9504Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki