Mielenterveysseura on huolestunut turvapaikanhakijoiden lisääntyneistä itsemurhista

Uutiset

Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksen asiakkaiden kautta on tullut tietoa, että viime viikkoina pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa on ollut useita itsemurhia ja itsemurhayrityksiä.

Itsemurhat ja itsemurhayritykset kertovat turvapaikanhakijoiden toivottomuudesta. Ainakin osaan näistä murheellisista teoista voitaisiin vaikuttaa keskusteluavun keinoin. Kun on mahdollisuus tulla kuulluksi ja kohdatuksi kokonaisena ihmisenä, arvokkaana sinänsä, mieli voi löytää toivon pilkahduksen.

Toivo auttaa etsimään uusia ratkaisuja ja vie ajatukset pois kuolemasta. Turvapaikanhakijoilla on tarve tulla kuulluksi ja saada kertoa siitä, kuka on ja miten on joutunut jättämään kotinsa ja kotimaansa.

Laissa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta (17.6.2011/746) säädetään, että on otettava huomioon erityistarpeet, jotka johtuvat kansainvälistä suojelua hakevan haavoittuvuudesta, kuten iästä tai fyysisestä tai psyykkisestä tilasta. Lain mukaan haavoittuva asema ja siitä johtuvat erityistarpeet selvitetään yksilöllisesti kohtuullisen ajan kuluessa asian vireille tulon jälkeen. Erityistarpeet otetaan huomioon koko kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelyn ajan. Viime aikoina Suomessa ei ole selvästikään pystytty toimimaan lain mukaisesti.

Vastaanottokeskuksissa henkilöstön määrä suhteessa turvapaikanhakijoihin on monin paikoin riittämätön. Henkilöstö tarvitsee myös lisää keinoja käsitellä asioita yhdessä asukkaiden kanssa. Tähän löytyy erilaisia työkaluja.

Mielenterveysseuran ryhmämuotoisella valmennusmallilla voidaan helpottaa turvapaikan hakijoiden stressiä ennaltaehkäisevästi ja vahvistaa heidän taitoaan huolehtia mielenterveydestä. Migri eli maahanmuuttovirasto on kehittänyt keinoja tukea turvapaikanhakijoiden mielenterveyttä vastaanottokeskuksissa.

Näitä keinoja tulisi saada paremmin henkilöstön tueksi vastaanottokeskuksissa. Itsemurhan jälkeen vastaanottokeskuksissa tulisi myös olla valmiudet käsitellä tapahtunutta, jotta toivottomuus ja epätoivoiset ratkaisumallit eivät yleistyisi.

Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskus Helsingissä tarjoaa maksutonta yksilöllistä keskusteluapua myös turvapaikanhakijoille ja pystyy järjestämään maahanmuuttajataustaisille asiakkaille tarvittaessa tulkkauksen. Joillekin avun saamisen esteeksi muodostuu jopa paikallisliikenteen bussilipun hinta, jota kaikki vastaanottokeskukset eivät myönnä edes itsetuhoisuuden vuoksi apua pyytävälle.

On tärkeää, että maahanmuuton linjaukset turvallisista maista tehdään huolella niin, että virheellisten päätösten mahdollisuus olisi minimaalinen. Lisäksi vastaanottokeskusten henkilöstöllä tulee olla valmius lain edellyttämällä tavalla tunnistaa asiakkaiden psyykkisen tuen tarve sekä mahdollisuus ohjata heitä tarvittaessa myös vastaanottokeskusten ulkopuolisen avun piiriin.

Kriisiapua maahanmuuttajille

Ryhmät maahanmuuttajille

Takaisin

Yhteystiedot

Outi Ruishalme
Johtaja, kriisikeskustoiminnot
Kriisityö

+358 40 542 6164Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki