Mielenterveysseura palkittiin liikunnan edistämisestä

Uutiset

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi viisi valtakunnallista terveysjärjestöä liikunnan huomioimisesta tärkeänä osana terveyden edistämistyötä. Palkitut järjestöt olivat Hengitysliitto ry, Suomen Diabetesliitto ry, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Reumaliitto ry sekä Suomen Sydänliitto ry.

Lisäksi KKI palkitsi liikunnan olosuhteiden edistämisestä Hyvinkään ja Jyväskylän kaupungit sekä kaikki 15 Liikunnan aluejärjestöä terveysliikunnan pitkäjänteisestä kehittämistyöstä alueellisesti sekä kiinteänä osana valtakunnallista verkostoa.

Palkinnot luovutti opetus- ja kulttuuriministeriössä liikunta-asioista vastaava ministeri, puolustusministeri Carl Haglund.

Takaisin