Mielenterveysseura vaatii inhimillisempää turvapaikkapolitiikkaa

Uutiset

Tiukentunut turvapaikkapolitiikka näkyy Suomen Mielenterveysseuran kriisikeskuksessa. Turvapaikanhakijoiden määrä kriisivastaanotolla on noussut viime vuosien aikana. Kriisiapuun tullaan yhä useammin yhden tai useamman kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen ja psyykkisesti uupuneina ja toivottomina. Monelta on täysin kadonnut usko tulevaisuuteen.

Mielenterveysseura on huolissaan tiukentuneesta turvapaikkapolitiikasta ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden tilanteesta. Vakavasti traumatisoituneet, kidutuksen uhrit, seksuaalivähemmistöt ja toistuvasti väkivaltaa kokeneet naiset saavat kielteisiä turvapaikkapäätöksiä.

Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset, joiden mukaan turvapaikanhakijaa ei saa palauttaa maahan, jossa vaino, kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu voisi toistua. Tämä herättää huolen siitä, että turvapaikkaprosessissa ei arvioida yksilöllisiä perusteita riittävästi tai erityisen haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä ei tunnisteta.

Olisi erityisen tärkeää, että yksilölliset syyt tulevat arvioiduksi ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt tulevat huomioiduksi ja tunnistetuksi turvapaikkaprosessissa. Tärkeää on ymmärrys siitä, että traumaattisista ja vaikeista kokemuksista puhuminen ei tapahdu hetkessä, vaan se vaatii turvallisuuden tunteen ja luottamuksen. Varhaisen psyykkisen tuen tarjoaminen on tärkeää, niin että ihmiselle tulee myös mahdollisuus käsitellä hänelle tapahtuneita, psyykkisesti kuormittavia asioita.

 

Takaisin

Yhteystiedot

Suvi Piironen
Asiantuntija
SOS-kriisikeskus

+358 40 648 6050Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki