Edistämme välittämisen kulttuuria

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. MIELI ry puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen. 

MIELI ry rakentaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä edistää välittämisen kulttuuria. MIELI ry kannustaa aktiivisuuteen yhteiskunnassa.

MIELI ry toimii ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta Suomessa ja kansainvälisesti. MIELI ry tarjoaa apua elämän kriiseissä ja tukee erityisesti heikoimmassa asemassa olevien mielenterveyttä ja hyvinvointia.

Strategia

MIELI ry:n liittokokous 30. elokuuta 2020 hyväksyi MIELI ry:n uuden strategian vuosille 20202025. Lue lisää: strategiaesite.