Liittokokous ja liittohallitus

Liittokokous

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n ylin päättävä elin on jäsenistön edustajista koostuva liittokokous. Liittokokous kokoontuu kerran vuodessa keväällä. 

Vuoden 2019 liittokokous pidettiin Helsingissä 27. toukokuuta 2019. Liittokokous hyväksyi MIELI ry:n vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, vuoden 2019 toimintasuunnitelman sekä vuoden 2019 toiminnan linjaukset ja kehysbudjetin. Liittokokous päätti jäsenmaksuista.

Liittokokous valitsee liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Keväällä 2019 liittokokous valitsi liittohallitukseen uudet jäsenet ja varajäsenet kaudelle 2019–2022 erovuoroisten tilalle.

Liittohallitus kaudella 2019–2022

Liittokokous päätti hallituksen henkilövalinnoista erovuoroisten tilalle (uudet jäsenet*). Toukokuun 2019 alusta hallituksen kokoonpano on seuraava (lopussa toimikausi ja suluissa varajäsenet): 

 • Eero Aho, palomestari, insinööri (AMK), Mikkelin seudun mielenterveysseura, 2018–2021
  (Matias Mäkynen, analyytikko, Vaasan seudun mielenterveysseura) 
 • Pentti Arajärvi, oikeustieteen tohtori, sosiaalioikeuden professori, 2017–2020
 • Leea Hiltunen, johtava hoitaja, sairaanhoitaja SHJ, varapuheenjohtaja, Rauman Seudun Mielenterveysseura, 2014–2017
  (YTT, työelämäprofessori, kehitysjohtaja, Kaisa Kostamo-Pääkkö, Rovaniemen seudun mielenterveysseura) 
 • Irja Kasurinen, laskentatoimen merkonomi, Sisä-Savon mielenterveysseura, 2014–2017
  (sosionomi Marke-Riitta Martsola, Joensuun mielenterveysseura) 
 • Marjut Lumijärvi*, työympäristöasiantuntija, Teollisuusliitto ry, 2019–2022
  (työympäristöasiantuntija, Merja Vihersalo*, PAM ry)
 • Senni Moilanen*, puheenjohtaja, Nuorten Mielenterveysseura Yeesi, 2019–2022
  (YTM, sosiaalipsykologi, KM, erityisopettaja, psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja, Maria Laine*, Hämeenlinnan seudun mielenterveysseura)
 • Susanna Määttä, sairaanhoitaja, Kainuun mielenterveysseura, 2017–2020
  (palvelupäällikkö Seija Iltanen, Lohjan seudun mielenterveysseura) 
 • Matti Nokela, toimitusjohtaja, Helsingin mielenterveysseura, 2017–2020  
  (koulutustarkastaja Veli-Matti Seppä, Vantaan mielenterveysseura) 
 • Sami Pirkola, psykiatrian erikoislääkäri, Suomen psykiatriyhdistys, 2018–2021
  (Heini Lekander, diakoni ja YTM, Jyväskylän seudun mielenterveysseura)
 • Tuula Stenström*, sairaanhoitaja, perheterapeutti, Salon mielenterveysseura, 2019–2022
  (sosionomi amk, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Marjut Niemelä-Pynttäri*, Narsistien uhrien tuki) 
 • Arja Sutela, Valtiotieteeen maisteri, MBA, Oulun seudun mielenterveysseura, 2018–2021
  (Pirjo Kantola, sairaanhoidon opettaja, Koillis-Lapin mielenterveysseura) 
 • Heimo Valkama, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, Perhekuntoutuskeskus Lauste 2018–2021
  (Klaus Lehtinen, psykiatrian erikoislääkäri, dosentti, Tampereen mielenterveysseura) 
 • Tuula Väätäinen*, erikoissairaanhoitaja, perheterapeutti, työnohjaaja, kansanedustaja, Ensi- ja Turvakotien liitto, 2019–2022
  (työympäristöasiantuntija, Merja Hyvärinen*, JHL)

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n sääntöjen 13 §:n mukaan liittohallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä, joista 8 edustaa jäsenyhdistyksiä, 3 yhteisöjäseniä ja 1 henkilöjäseniä. Jäsenet valitaan 3 vuodeksi kerrallaan ja siten erovuorossa on vuosittain kolmasosa. Liittohallituksen varsinainen ja varajäsen voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi kaudeksi.

 

Yhteystiedot

Pentti Arajärvi
puheenjohtaja

Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki