Talous

MIELI Suomen Mielenterveys ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö. MIELI ry:n toiminta rahoitetaan pääosin julkisin varoin. Tärkein rahoittaja on sosiaali- ja terveysministeriö, jonka avustukset muodostavat noin 70 prosenttia tuotoista. 

Toimintaa rahoittavat myös ministeriöt ja muut valtionlaitokset, kunnat, seurakunnat ja EU-komissio.

Muista rahoittajista merkittävin on Suomen Kansanterveysyhdistys ry. Jonkin verran varoja MIELI ry saa muun oman varainhankinnan kautta sekä lahjoituksista ja testamenteista.

MIELI ry:n kuluvan vuoden toimintabudjetti on noin 14,1 miljoonaa euroa.

Liittokokous 27.5.2018 hyväksyi MIELI Suomen Mielenterveys ry:n toimintakatsauksen ja tilinpäätöksen 2018.